Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Privātskola Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Private school in Riga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Rihards Gailītis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām – pētnieciskās daļas: “Elementu fasāžu siltumtehniskās īpašības” un inženierprojekts: “Privātskola Rīgā”. Diplomprojekta pētnieciskajā daļa iedalāma divās: zinātniskās un tehniskās informācijas apkopošanā un pētnieciskajā, eksperimentālajā daļā. Zinātniskās un tehniskās informācijas apkopošana sastāv no vispārīgu fasāžu galveno funkciju un to ietekmes uz ēkas ekspluatāciju aprakstīšanas, dažādu stikloto fasāžu tipu uzskaites un to pozitīvo un negatīvo iezīmju apkopošanas, kā arī no stikloto fasāžu konstruktīvo elementu un to īpašību uzskaites. Informācijas apkopošana arī ietvēra ēku energoefektivitāti ietekmējošo elementu un fizikālo procesu aprakstīšanu. Pētnieciskās daļas gaitā tika veikta elementu fasādes tipveida fragmenta siltumcaurlaidības koeficienta noteikšana, kā arī tika pētīts siltumu zudumu sadalījumu pa fasādes konstruktīvajiem elementiem. Tika izpētīta dažādu materiālu izmantošanas un termisko pārtraukumu pielietošanas, ietekme uz kopējo elementu fasādes siltumcaurlaidības koeficientu. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts būvprojekts - Privātskola Rīgā. Būvprojektā ietilpst – aprakstošā daļa, kur aprakstīts ēkas novietojums un iesaiste apkārtējā vidē, ēkas izkārtojums, pielietotās apdares materiāli, aprakstītas ēkas galvenās konstrukcijas, ēkas vides pieejamības un ugunsdrošības risinājumi. Izveidots arī pilnīgs trīs galveno konstruktīvo elementu aprēķins, un to ekonomiskais salīdzinājums, kā arī kopējais projekta ekonomiskais pamatojums. Aprakstošās daļas sastāvā ietilpst būvdarbu organizēšanas projekts, kurā tiek aprakstīts visi būvdarbu procesi un tajos pielietotās tehnoloģijas. Izstrādāti arhitektūras, būvkonstrukcijas un būvdarbu organizēšanas rasējumi, kā arī būvdarbu veikšanas kalendārais plāns.
Atslēgas vārdi Fasāde, stiklotā konstrukcija, siltumtehniskās īpašības, siltumcaurlaidība, elementu fasāde, skola, dzelzsbetons
Atslēgas vārdi angļu valodā Facade, glazed structure, thermal characteristics, thermal transmittance, element facade, school, reinforced concrete
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2020 23:11:19