Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Krāsas attēlošanas aspekti tehnisko tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Aspects of Color Representation in Translation of Technical Texts
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Larisa Iļinska, Dr.philol., prof.
Anotācija Šis maģistra darbs “Krāsu attēlošanas aspekti tehnisko tekstu tulkošanā”, ko izstrādājusi profesionālās maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 2. kursa studente Olga Grišāne, aplūko problēmas, kas saistītas ar krāsu uztveres un krāsu attēlošanas neatbilstībām avota un mērķa valodās. Darba autore apspriež priekšstatus, kuru izpratne varētu palīdzēt radīt precīzu krāsu terminu interpretāciju un tulkojumu. Krāsu uztveres starpkultūru aspekti, krāsu simbolikas mainīgais raksturs, krāsas aksioloģija, kā arī zinātnisko un tehnisko tekstu rakstura dinamiskās izmaiņas, vārdu krājuma attīstība un krāsu termini, kas bieži vien ir polisemantiski, metaforiski un atkarīgi no konteksta gan krievu, gan angļu valodā ir iemesli, kuru dēļ īpašu uzmanību būtu japievērš krāsu attēlošanai zinātnisko un tehnisko tekstu tulkošanā. Maģistra darba teorētiskajā daļā autore aplūko jautājumus, kas saistīti ar tādiem krāsu attēlojuma aspektiem tehniskajā tulkošanā kā starpkultūru atšķirības, krāsas aksioloģija, krāsas loma būvniecībā, kā arī eksterjera un interjera dizainā, krāsu termini, krāsu terminu veidošanas modeļi un neekvivalenta leksika. Analītiskajā daļā autore sniedz visizteiktākos piemērus no avota teksta – daļa no grāmatas “Thinking Color in Space: Positions, Projects, Potentials”, kuras autori ir Eva Maria Herrmann, Hedwig Wiedemann-Tokarz un Kerstin Schultz. Šie piemēri ilustrē problēmas, kas ir saistītas ar krāsu attēlošanas aspektiem zinātnisko un tehnisko tekstu tulkošanā. Šis maģistra darbs sastāv no ievada, trim galvenajām daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas, kas satur avota teksta tulkošanu krievu valodā, secinājumu, bibliogrāfiju un pielikumus, kas satur terminu glosāriju, abreviatūru sarakstu un avota tekstu angļu valodā. Darba kopējais apjoms ir 124 lappuses, neskaitot pielikumus.
Atslēgas vārdi krāsas, terminoloģija, būvniecība, dizains, aksioloģija, simbolika, polisemantika
Atslēgas vārdi angļu valodā colors, terminology, building construction, design, axiology, symbolism, polysemy
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2020 14:09:28