Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovatīva ceļu un tiltu inženierija
Nosaukums "Kustīgās slodzes sadalījums kopņu siju tiltiem"
Nosaukums angļu valodā "Live Load Distribution for Truss Girder Bridges”
Autors Mārtiņš Eglīts
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ainārs Paeglītis
Recenzents Juris Smirnovs, profesors, RTU
Anotācija Maģistra darba autors: RTU un VGTU maģistra programmas „Inovatīva ceļu un tiltu inženierija” students Mārtiņš Eglīts. Maģistra darba tēma: “Kustīgās slodzes sadalījums kopņu siju tiltiem”. Maģistra darbs sastāv no ievada, terminiem un definīcijām, četrām sadaļām, secinājumiem, ieteikumiem un atsauču saraksta. Darba mērķis ir noskaidrot faktisko satiksmes slodzes ietekmi uz tilta konstrukciju, novērtēt konstrukcijas kapacitāti un dot ieteikumus slogošanas ierobežojumiem eksplautācijā esošajiem tiltiem to drošai lietošanai. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīta pašreizējā situācija ar kopņu siju tiltiem un kustīgās slodzes sadalījums. Otrajā daļā salīdzināti dažādu veidu slodzes modeļi un analizēti dažādi tiltu veidi. Trešajā daļā ir aprakstīts eksperimentālais pētījums, kas veikts izmantojot strukturālās analīzes programmu, pētījumā tiek apskatīts kustīgo slodžu sadalījums uz atšķirīgiem tilta garumiem ar atšķirīgiem tilta klāja biezumiem, vienlaikus izmantojot divus dažādus kravas automašīnu modeļa izvietojumus atbilstoši LM3. CCeturtajā daļā ir sniegti ieteikumi reālās slodzes modeļa izmantošanai praksē. Kopējais maģistra darba apjoms ir 82 lappuses. Darbā ir 18 attēli, 18 tabulas. Darba sastādīšanai izmantoti 13 bibliogrāfisko avotu avoti.
Atslēgas vārdi Kustīgās slodzes sadalījums / Tilts / Slodzes modelis LM3
Atslēgas vārdi angļu valodā Live load distribution / Bridge / Load model LM3
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2020 18:56:33