Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums Īsviļņu goniometrs
Nosaukums angļu valodā HF Goniometer
Struktūrvienība 13200 Radioelektronikas institūts
Darba vadītājs Māris Zeltiņš
Recenzents Māris Tērauds
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, astoņas daļas, kurās secīgi ir sniegta informācija par radiopeilēšanas tehnikas attīstības vēsturi, par to uzbūves struktūru, radiopeilēšanas metodēm un to iedalījumu, par esošā goniometra darbību un uzbūvi, par jaunas goniometra shēmas elementu izvēli, par goniometra matemātisko modeli un par tā jauno principālo shēmu ar tās pastiprinājuma koeficientu aprēķinu. Darba nobeigumā sniegta informācija par darba aizsardzību darbojoties ar zemsprieguma iekārtām, goniometra shēmas elementu izmaksu aprēķinu, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt goniometra jaunās shēmas darbības principu, izmantojot mūsdienu operacionālos pastiprinātājus, atbilstoši Vatsona – Vata viļņa pienākšanas virziena noteikšanas metodei. Maģistra darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 70 attēli, 27 tabulas. Darbā izmantoti 28 literatūras avoti, no kuriem: 3 avoti latviešu, 20 avoti angļu un 5 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Goniometrs; īsviļņu peilētājs; Vatsona-Vata metode; IP2 un IP3 nelinearitātes produkti.
Atslēgas vārdi angļu valodā Goniometer; HF direct finder; Watson-Watt method; IP2 and IP3 non-linearity products.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2020 20:08:21