Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Kapitāla struktūra un tās ietekme uz uzņēmumu vērtību Ņujorkas biržā kotētajos uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā The Capital Structure and its Impact on Firm Value on NSE listed Companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Docente, Dr. oec. Ieva Andersone
Anotācija Kapitāla struktūra un tās ietekme uz organizācijas vērtību, finansēm un patiesiem lēmumiem ir bijusi viena no visvairāk apspriestajām idejām finanšu literatūrā. Katra biznesa lēmuma galvenais mērķis ir uzlabot uzņēmuma vērtību; vēlāk ir svarīgi pārbaudīt finanšu lēmumu par uzņēmuma vērtību. Šīs izpētes mērķis ir izpētīt saistību starp kapitālu, finansēšanas lēmumu un uzņēmuma vērtību. Lai sasniegtu šo mērķi, uzņēmumiem jāizmanto parāda un pašu kapitāla kombinācija, kas samazinās uzņēmuma kapitāla izmaksas. Uzņēmumiem ir svarīgi zināt par elementiem, kas ietekmē to kapitāla struktūras izvēli. Pētījuma mērķis ir izpētīt kapitāla struktūras un to ietekmējošo faktoru ietekmi uz NSE sarakstā iekļauto Indijas firmu vērtību 2013. – 2019. Pētot savus faktorus, tiek ņemti vērā tādi faktori kā Altman Zscore, lielums, ROA, ROI, ROE, izaugsme, parāds aktīviem, parāds līdz kapitālam, tīrais parāds līdz kapitālam, tīrais parāds kapitālam, peļņas norma, kapitāla pietiekamība, īpašuma attiecība un IKP. ietekme uz firmas vērtību. Lai izpētītu sakarību, pētījums ir sadalīts trīs daļās. Pirmais segments pārvalda kapitāla pārvaldības teorijas un literatūras daļas un dažādu faktoru ietekmi uz to. Otrajā jomā attēlota pētījumu metodoloģija. Trešajā jomā tiek iepazīstināts ar empīrisko pētījumu, kas aprēķināts, izmantojot aprakstošo statistiku, Pīrsona korelāciju, stacionāro testu, paneļu regresijas apkopoto OLS, fiksēto efektu metodi un izlases efektu modeļus. Empīriskā daļa tiek apskatīta, izmantojot programmatūru Rstudio un SPSS. Ja iedzīvotāju skaits ir 25 uzņēmumi, kas kotēti Indijas Nacionālajā biržā laikposmā no 2013. līdz 2019. gadam, un dati tiek importēti no Bloomberg. Noslēgumā viss tiek ņemts vērā, apkopots darbs, apkopoti dažādu testu rezultāti, turpmākās izpētes iespējas un ieteikumi katram rezultātam.
Atslēgas vārdi kapitāla struktūras ietekme uz uzņēmuma vērtību, Indijas nacionālā birža, optimālā kapitāla struktūra, uzņēmuma vērtība, beigu cena, cena grāmatai, kapitāla struktūras noteicošie faktori.
Atslēgas vārdi angļu valodā impact of capital structure on firm value,National stock exchange of India, optimal capital structure, enterprise value, Closing Price, Price to book, determinants of capital structure.
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2020 16:30:12