Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Datu aizsardzības metodes mākoņskaitļošanas vidē
Nosaukums angļu valodā Security Techniques for Protecting Data in Cloud Computing
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Vladislavs Minkevičs
Recenzents Dr. sc. ing Jans Slihte
Anotācija Līdz ar mākoņskaitļošanas tehnoloģijas saistīto pakalpojumu popularitātes palielināšanos gan privātajā, gan uzņēmuma sektorā arvien aktuālāks ir kļuvis datu aizsardzības jautājums. Maģistra darbs ir veltīts tam, lai definētu un analizētu datu drošības riskus un veiktu šo risku analīzi. Maģistra darba mērķis ir veikt mākoņskaitļošanas drošības risku analīzi un izstrādāt drošības risku novērtēšanas metodiku, kuras mērķis būs risku analizēšana balstoties uz to radīto ietekmi uz datu drošību. Galvenie darba pētīšanas uzdevumi ir izstrādāt drošības risku novērtēšanas metodiku risku analīzei mākoņskaitļošanas vidē, izpētīt drošības risku novērtēšanas metodes, kuras pielietojamas mūsdienu mākoņskaitļošanas vidē un veikt drošības risku novērtējumu ar izstrādātās metodes palīdzību. Darba noslēguma daļā tika prezentēta risku analīzes metode, kuras galvenais mērķis ir samazināt datu nonākšanas trešo personu rīcībā riska iestāšanās iespējamību līdz minimumam. Šis maģistra darbs var tikt izmantots kā vadlīnija uzņēmumiem, kuri vēlas implementēt mākoņskaitļošanas pakalpojumus.
Atslēgas vārdi Mākoņskaitļošana, datu drošība, datu drošības riski mākoņskaitļošanas vidē
Atslēgas vārdi angļu valodā Cloud computing, data security, data security risks in the cloud computing environment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2020 11:41:50