Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums BDD pieejas ieviešana projektu vadībā un pielietošana testēšanā
Nosaukums angļu valodā Implementation of the BDD Approach in Project Management and Application in Testing
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Vineta Minkēviča
Recenzents Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Anotācija Daudzos informācijas tehnoloģiju projektos darbs tiek organizēts neefektīvi, tiek piegādāta nelietderīga funkcionalitāte, neizpildītas pasūtītāja prasības, pārtērēti resursi gan projekta izveidošanai, gan uzturēšanai. Tāpēc bieži vien ir nepieciešams risinājums labākai komunikācijai starp izstrādes komandu un pasūtītāju, kā arī koordinētākai darba organizācijai izstrādes projektos. Darba mērķis ir piedāvāt ieviešanas shēmas uzvedības virzītas izstrādes (BDD, Behaviour-driven development) pieejai, lai veicinātu organizētu darbu komandā, uzlabotu savstarpējo komunikāciju ar pasūtītāju, ietaupītu resursus un piegādātu kvalitatīvāku produktu. Darba uzdevumi mērķa sasniegšanai – uzskaitītas labākās ieviešanas metodes balstoties uz izstrādātajām vadlīnijām, izskaidrots kā ar šo pieeju jādarbojas izstrādes komandas dalībniekiem, kā arī kvalitatīva produkta piegādes nodrošināšana ar dažādiem automatizētiem testiem. BDD pieejā tiek izmantots Cucumber programmatūras rīks, kuru scenāriji tiek rakstīti Gherkin valodā. Testu izpildei tiek izmantota izstrādes vide Visual Studio 2017, kurā testi tiek rakstīti C# valodā, izmantojot .NET, SpecFlow un Selenium ietvarus. Izpildot vairākus projektus pēc BDD pieejas tiek noteiktas galvenās kļūdas testēšanas procesā, apgūtas jaunas metodes testu uzlabošanai, izstrādātas vadlīnijas aktuālākajām kļūdām un riskiem, kā arī uzlaboti rezultāti gan tehniskajā, gan finansiālajā ziņā. Darba apjoms - 63. lpp., 3 tabulas, 43 attēli un 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi BDD, projektu vadība, testēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā BDD, project management, testing
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2020 13:57:09