Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Lietus ūdeņu savākšana un atkārtota izmantošana dzīvojamo māju rajonos"
Nosaukums angļu valodā "Rainwater collection and use in residential area"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Daina Ieviņa
Recenzents Roberts Neilands
Anotācija Laura Virubkas “Lietus ūdeņu savākšana un atkārtota izmantošana dzīvojamo māju rajonos” maģistra darbs – Rīga, RTU, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, 2019. Mainīgais klimats ietekmē mūs visus, pieaugošā lietusgāžu intensitāte un biežums ietekmē gan Eiropu, gan Latviju. Pilsētu teritorijās lietus ūdens rada aizvien lielākas problēmas, jo palielinot cieto segumu laukumus, pieaug noteču intensitāte. Lietus ūdeni mēs aizvadām kanalizācijā un tālāk jūrā. Ikdienā dzeramo ūdeni mēs izmantojam visur, gan mājsaimniecībā, gan dažādos āra darbos. Latvijā dzeramā ūdens daudzums ir pietiekams un labas kvalitātes, bet cik ilgi tā būs? Daļu no saimniecībā izmantotā ūdens varētu aizvietot ar tehnisko ūdeni jeb lietus ūdeni. Darba mērķis ir apkopot un izpētīt lietus ūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izmantošanu dzīvojamo māju rajonos, kā arī piedāvāt pasaulē pielietotos lietus ūdens izmantošanas variantus, lai mazinātu dzeramā ūdens patēriņu. Darba ietvaros ir veikta zinātniskās literatūras atlase un analīze, lietus notekūdeņu dinamikas izpēte, kā arī salīdzināts nokrišņu noteces daudzums ar dzeramā ūdens patēriņu laistīšanai un citiem āra darbiem. Analizēti dati no 2015. – 2019. gadam (marts – oktobris). Rezultātā tiek secināts, kāds ir praktiskais un ekonomiskais ieguvums no dzeramā ūdens aizvietošanas ar lietus ūdeni, kā arī tiek izstrādāti priekšlikumi šādu sistēmu ierīkošanai. Maģistra darbs sastāv no 66 lappusēm, no tām 7 lappuses ar 1 pielikumu. Darbs satur 12 tabulas, 15 attēlus, 74 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi lietus ūdens, notekūdeņi, notekūdeņu attīrīšana, ūdens savākšana, ūdenssaimniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā rainwater, waste water, waste water treatment, water collection, water management
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2020 09:16:48