Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Tiltu ar vanšu veida ārējo stiegrojumu analīze”) (“Tilta pār Tirdzniecības kanālu Liepājā rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Extradosed Concrete Bridges” (“Reconstruction of the Bridge over the Tirdzniecības Channel in Liepaja”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ainārs Paeglītis
Recenzents Verners Straupe, tiltu inženieris, AS "Ceļuprojekts"
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Tiltu ar vanšu veida ārējo stiegrojumu” analīze. Darba mērķis ir izvērtēt apskatītās konstrukcijas priekšrocības un trūkumus. Darbā ir apkopoti dažādu eksistējošo tiltu piemēri, izvērtētas dažādas konstruktīvās atšķirības tilta konstruktīvajos elementos – laiduma konstrukcijā, pilonos, ārējā stiegrojuma vanšu kopnēs. Tika izvērtēti konstrukcijas darbības principi un tie tika salīdzināti ar vanšu tiltu, kā arī tika apskatīti tiltu ar vanšu veida ārējo stiegrojumu aprēķini atbilstoši Eironormu prasībām. Tika veikts tilta ar vanšu veida ārējo stiegrojumu un vanšu tilta salīdzinājums. Abu salīdzināmo tiltu pamatbūvmateriāls ir dzelzsbetons, no kura ir veidota laiduma konstrukcija. Salīdzinājuma būtība izpaužas divu dažādu konstrukciju ar vienādu centrālo laidumu spēju pretoties pašsvara un mainīgajai transporta slodzei (Slodzes modelis SM1 atbilstoši LVS EN 1991-2). Tika apkopoti piepūļu un deformāciju rezultāti, kas tika salīdzināti savā starpā. Rezultātā var apgalvot, ka tiltiem ar vanšu veida ārējo stiegrojumu ir atsevišķas priekšrocības salīdzinājumā ar vanšu tiltiem – zemāki piloni, transporta slodzei ir mazāks iespaids uz konstrukciju, lielāks stingums, taču to pašsvars un iekšējo spēku vērtības ir lielāki. Inženierprojekta daļa ietver sevī tilta pār Tirdzniecības kanālu Liepājā atjaunošanas projektu. Projekta ietvaros ir paredzēts no esošo dzelzceļa tiltu pārveidot par gājēju tiltu. Tika izvērtēti trīs dažādi varianti, no kuriem ka pamatvariants tika izvēlēts tērauda loku tilts. Projekta koncepcija paredzēja pēc iespējas saglabāt esošos balstus, kas ir saglabājušies no 19.gs. beigām. Rezultātā, lai saglabātu balstus, nācās pielāgot laidumu garumus pie balstu izvietojuma, kas veiksmīgi izvedās, īsākos laidumus nosedzot ar tērauda siju laidumiem, taču garākajiem laidumiem tika paredzēti divu garumu un augstumu loka laidumi, kas kopumā ar esošajiem, atjaunotajiem balstiem veido estētiski pievilcīgu gājēju tilta konstrukciju. Kopējais darba apjoms ir 159 lpp., 42. tabulas, 101. attēli, 3. grafiki un pielikumi, kuros ietilpst – darbu daudzumu sarasts, tilta būvniecības kalendārais grafiks un 16 rasējumi. Izmantotās literatūras apjoms – 21 avots.
Atslēgas vārdi tilti, dzelzsbetona tilti, vanšu tilti, spriegbetona tilti, tilti ar vanšu veida ārējo stiegrojumu
Atslēgas vārdi angļu valodā bridges, concrete bridges, cable-stayed bridges, prestressed concrete bridges, extradosed bridges
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2020 20:28:11