Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Autotransporta un dzelzceļa transporta starptautisko komercpārvadājumu risku salīdzinājumu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Risks in International Commercial Cargo by Transportation by Road and Rail”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darbu par tēmu “Autotransporta un dzelzceļa transporta starptautisko komercpārvadājumu risku salīdzinājumu analīze” izpildīja RTU IEVF SESMI institūta students Aleksandrs Agafonovs. Izvēlētās tēmas aktualitāti izceļ tas, ka ar katru gadu pieaug starptautisko kravu pārvadājumu apjoms pasaulē, kas manāmi saasina konkurenci starptautisko pārvadājumu nozarē kas nes aiz sevis nozīmīgus riskus saistītus ar pakalpojuma sniegšanas kvalitātes līmeni un atbildību. Darba mērķis bija salīdzināt autotransporta un dzelzceļa transporta starptautisko komercpārvadājumu riskus un izstrādāt priekšlikumus to pārvaldīšanai. Darba mērķis ļauj izvirzīt sekojošus uzdevumus: • Raksturot sauszemes transporta pakalpojumu sniegšanu un starptautisko pārvadājumu organizēšanu. • Raksturot risku vadību starptautiskajos komercpārvadājumos. • Raksturot pētāmos uzņēmumus un to uzņēmējdarbības vidi. • Analizēt riskus un to vadību pētāmajiem uzņēmumiem. • Izstrādāt priekšlikumus risku vadības jomā autotransporta un dzelzceļa transporta uzņēmumiem. Darbs sastāv no ievada, trim daļām un noslēguma. Darba pirmajā daļā aplūkots sauszemes transporta pakalpojumu tirgus un starptautisko pārvadājumu organizēšana, kā arī riski un to vadība transporta uzņēmumos. Otrajā daļā raksturoti pētītie uzņēmumi (“LDZ Cargo” un “Dinotrans”), kā arī analizēts sauszemes pārvadājumu tirgus Latvijā. Trešā daļa veltīta pētīto uzņēmumu risku analīzei un priekšlikumu izstrādei risku vadības pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no 70 lpp, 14 tabulām, 13 attēliem, izmantoti 60 bibliogrāfiskie avoti, tajā skaitā normatīvie dokumenti, literatūra uzņēmējdarbības vadībā, risku vadības jomā, statistiskie dati, Interneta avoti, uzņēmumu publicētie un nepublicētie materiāli. Bakalaura darba galvenie rezultāti atspoguļo divu uzņēmumu - dzelzceļa pārvadātāja “LDZ Cargo” un autotransporta uzņēmuma “Dinotrans” risku analīzes rezultātus. Bija analizēti ārējie (politiskie, ekonomiskie, sociālie, tehniskie un tehnoloģiskie, vides, muitas) un iekšējie (uzņēmējdarbības, tehniskie un tehnoloģiskie, finanšu, muitas un nodokļu, pārējie) riski, izveidotas risku analīzes matricas, veikts salīdzinājums divu uzņēmumu starpā, izstrādāti priekšlikumi risku vadības jomā.
Atslēgas vārdi Autotransports; dzelzceļa transport; starptautiskie komercpārvadājumi; risku salīdzinājumu analīze; LDZ Cargo; Dinotrans; sauzemes pārvadājumi; Atzītais uzņēmējs AEO
Atslēgas vārdi angļu valodā Road transport; rail transport; international commercial transportation; risk comparison analysis; LDZ Cargo; Dinotrans; land transport; Authorized economic operator AEO
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 31.12.2019 15:50:43