Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes preču kontrabandas mēģinājumu novēršanas pasākumu pilnveidošana Latgales muitas kontroles punktos ”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Measures for Prevention of Smuggling of Excise Goods at Latgale Customs Control Points”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma „Akcīzes preču kontrabandas mēģinājumu novēršanas pasākumu pilnveidošana Latgales muitas kontroles punktos” ir aktuāla un svarīga, jo Latvijā muitas amatpersonas konstatē ievērojamu apjomu nelegāli pārvietojamo preču pāri muitas robežai. Bakalaura darba autors : Raimonds Barčs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.eoc.pr.docents Aivars Gulbis Bakalaura darba mērķis: izpētīt, kas ir akcīzes preču kontrabanda, kā un kādā apjomā tiek novērsti kontrabandas mēģinājumi Latgales MKP, salīdzinājumā ar kopējo Latvijā un citiem Latvijas MKP. Mērķa sasniegšanai noteikti uzdevumi: veikt akcīzes preču raksturojumu, izpētīt kontrabandas tendences un atbildību par akcīzes preču kontrabandu, apskatīt Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punktu daļas darba organizāciju, izanalizēt kontrabandas novēršanas pasākumus un līdzekļus, izanalizēt kontrabandas apkarošanas rezultātus, ieteikt priekšlikumus kontrabandas apkarošanas pasākumu pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām un divām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras un avotu saraksta. Pirmā daļā apskatīts kontrabandas jēdziens un atbildība, otrā daļa apskata kādas preces tiek pakļautas kontrabandai, trešajā daļā ir raksturota Latgales MKP daļas organizatoriskā struktūra, savukārt ceturtajā daļā ir veikta statistikas analīze un salīdzināšana. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā literatūra, dažādi elektroniskie resursi, statistikas dati, nepublicētie materiāli. Bakalaura darbs satur 52 lapas, kurās ietvertas 2 tabulas, 13 attēli, 45 izmantoto literatūras un avotu sarakstu. Bakalaura darba noslēgumā ir izteikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi kontrabandas apkarošanas pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Akcīzes preču kontrabandas mēģinājumu novēršanas pasākumu pilnveidošana Latgales muitas kontroles punktos
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Measures for Prevention of Smuggling of Excise Goods at Latgale Customs Control Points
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2019 13:45:13