Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles pasākumu analīze Terehovas MKP”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Control Measures at Terehova Customs Control Point”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aldis Čevers, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Muitas kontroles pasākumu analīze Terehovas MKP“. Terehovas muitas kontroles punkts (turpmāk MKP) ir lielākais kontroles punkts uz Latvijas austrumu robežas, kura nozīme ir ļoti svarīga mūsu valsts ekonomikas attīstībā. Tas ir ne tikai robežkontroles punkts (turpmāk RKP) ar Krieviju, bet arī ar Eiropas Savienību (turpmāk ES). Darbā tiek analizēta Terehovas MKP darbība un tās rezultāti, apskatīts riska un muitas kontroles jēdziens un būtība, kā arī risku identificēšanas metodes, izpētītas muitas kontroles pilnveidošanas iespējas. Beigās tiek piedāvāti priekšlikumi MKP darbības trūkumu novēršanai, kā arī robežšķērsošanas laika samazināšanai. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt muitas kontroles pasākumus MKP “Terehova”, apzinot to nozīmi un identificējot trūkumus, kā arī, balstoties uz veikto muitas snieguma analīzi rast identificēto trūkumu risinājumus, lai paaugstinātu valsts robežas drošību un valsts ekonomisko interešu aizsardzību. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tiek veikti sekojoši uzdevumi: • apzināt vispārējos muitas dienesta darbības principus un veikt darba rezultātu analīzi; • aprakstīt muitas kontroles metodes un tehnoloģiju • veikt MKP “Terehova” darba rezultātu analīzi un identificēt muitas kontroles organizācijas pilnveidošanas iespējas; • izstrādāt secinājumus un priekšlikumus darbā identificēto problēmu risināšanai Darbā tika izmantota informācija dažādu pētījumu un analīžu dati, informācija no ministriju, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk VID) mājaslapām, Latvijas Republikas (turpmāk LR) likumdošana un saistošie starptautiskie normatīvie akti par darba organizāciju muitā, Valsts ieņēmumu dienesta publicētie un nepublicētie materiāli, kā arī tika izmantota interneta resursos apkopotā informācija. Bakalaura darba apjoms ir 74 lapas. Tas sastāv no 3 nodaļām, kurās ietvertas 7 tabulas, 13 attēli, 6 pielikumi un 55 bibliogrāfiskie avoti. Pirmajā nodaļā apkopots teorētiskais apraksts par muitas darbību. Otrajā nodaļā robežšķērsošanas piemērošanas pamatprincipi, kā arī muitas iestāžu sadarbību ar VRS un PVD. Trešajā nodaļā Terehovas MKP kontroles pasākumu analīze un pilnveidošanas iespējas.
Atslēgas vārdi Darbā tiek analizēta Terehovas MKP darbība un tās rezultāti, apskatīts riska un muitas kontroles jēdziens un būtība, kā arī risku identificēšanas metodes, izpētītas muitas kontroles pilnveidošanas iespējas. Beigās tiek piedāvāti priekšlikumi MKP darbības trūkumu novēršanai, kā arī robežšķērsošanas laika samazināšanai.
Atslēgas vārdi angļu valodā The thesis analyses the operation and results of Terehova CCP, examines the concept and nature of risk and customs control, as well as methods of risk identification, and explores possibilities for improvement of customs control. In the end, proposals are made to address the shortcomings of the CCP, as well as to reduce time spent on border crossing.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2019 23:29:29