Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „MKP 0816 „Daugavpils preču stacija” darbības analīze”
Nosaukums angļu valodā „Performance Analysis of Customs Control Point No. 0816 of Daugavpils Freight Station”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Anotācija Pētījuma mērķis ir apskatīt Daugavpils preču stacijas MKP 0816 muitas darba organizāciju, uzdevumus un funkcijas. Apzināt un pētīt MKP 0816 tā darba rezultātus, darbības tehnoloģiju optimizācija un izstrādāt priekšlikumus darba organizācijas pilnveidošanai.Darbs sastāv no trim daļām, kur pirmajā daļā tiek aprakstīts muitas dienesta raksturojums, būtība un mērķi, uzdevumi un funkcijas, muitas risku analīze un muitas veicamie kontroles pasākumi. Otrajā daļā tiek aprakstīts Daugavpils preču stacija MKP 0816 raksturojums, organizācijas darbības apraksts, muitas procedūru piemērošana un fiziskās kontroles veicamie pasākumi. Trešajā daļā ir veikta Daugavpils preču stacija MKP 0816 darbības analīze, kravas fiziskās kontroles analīze un konstatēto pārkāpumu dinamika. Bakalaura darbs izstrādāts uz 53 lpp, ilustrēšanai konstruēti – 10 attēli un 9 diagrammas un 3 tabulas. Darbā izmantoti un iekļauti izmantotās literatūras sarakstā 34 avoti.
Atslēgas vārdi MKP 0816 „Daugavpils preču stacija” darbības analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance Analysis of Customs Control Point No.0816 of Daugavpils Freight Station
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2019 14:09:42