Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu nozīme veselības aprūpes sistēmas finansēšanā”
Nosaukums angļu valodā “Significance of Taxation in the Financing of the Health Care System”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Māra Pētersone
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Mūsdienās veselības aprūpes sistēmai nav tikai primārā nozīme dažādu veselības stāvokļu un slimību ārstēšanā. Tā ir cieši saistīta arī ar vispārējo sociālo un ekonomisko stāvokli valstī. Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā aktuāla kļūst problēma, kas saistīta ar demogrāfiskajām tendencēm (novecošanās), resursu samazināšanās, tehnoloģiju attīstība. Tas viss uzliek valstu valdībām nopietni pievērsties veselības aprūpes nodrošināšanai līdzvērtīgi visiem valsts iedzīvotājiem. Nodokļi ir visas valsts īpašums, cilvēkresursi ir valsts bagātība, īpaši veseli un darbspējīgi cilvēki. Tāpēc nodokļu sistēmai ir uzlikts papildus slogs – spēt nodrošināt visus ar veselības aprūpi saistītos izdevumus. Darbā tiks noskaidrots, kāda ir situācija Latvijā. Cik daudz Latvija spēj nodrošināt savu veselības aprūpes sistēmu ar finansēm. Analītiskajā daļā tiks apskatīti galvenie rādītāji, kas norāda uz veselības sistēmas aprūpes rezultātiem un spēju segt izdevumus, sociāli ekonomiskie faktori, kas saistīti ar veselības aprūpes finansējumu. Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīti jautājumi, kas saistīti ar veselības finansēšanas sistēmu vēsturi, apskatīti dažu valstu piemēri. Praktiskajā daļā sniegti priekšlikumi esošā stāvokļa uzlabošanai un iespējamie risinājumi nākotnē. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz veikto ekonomisko un sociālo procesu analīzi un veselības aprūpes sistēmas finansēšanas teorētisko izpēti, izvērtēt Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanu un piedāvāt risinājumus tās uzlabošanai. Pētījuma objekts ir nodokļu un nenodokļu ieņēmumi veselības aprūpes sistēmas finansēšanai. Pētījuma priekšmets ir nodokļu un nenodokļu ieņēmumu palielināšana veselības sistēmas finansēšanai. Darba praktiskā vērtība ir izstrādātajos veselības apdrošināšanas nodokļa uzlabojumos, valsts un privātā finansējuma veselības aprūpei partnerības modeļa piedāvāšanā, pašvaldību iesaistīšanas veselības sistēmas finansēšanā iespējas piedāvājumā. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām, deviņām nodaļām, trīs apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, tā apjoms ir 72 lappuses, darbā ir iekļautas 9 tabulas, 4 attēli un darba izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 58 speciālās literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi veselības aprūpes sistēmas finansēšana, veselības nodoklis, obligātā veselības apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā financing of the healthcare system, the health tax, social health insurance
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2019 22:17:41