Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmējdarbības attīstības iespējas ostā"
Nosaukums angļu valodā "Business Development Opportunities in a Port"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents Vladimirs Šatrevičs, docents, RTU IUV katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Artjoms Grigorjans Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Jānis Kuškins. Bakalaura darba temats: „ Uzņēmējdarbības attīstības iespējas ostā” Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu, 12 angļu, 7 un krievu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskajā daļā veikts uzņēmējdarbības stratēģijas veidošanas jūras tirdzniecības ostās analīze, noteiktas uzņēmējdarbības organizācijas īpatnības tirdzniecības ostās. Darba praktiskajā nodaļā tiek raksturota Rīgas brīvostas darbība un infrastruktūras novērtējums. Izpētīts Rīgas brīvostas ienākumu veidošanas mehānisms. Rezultātā darba autors izdarīja secinājumus un izstrādāja priekšlikumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Grigorjans, A. (2018). Uzņēmējdarbības attīstības iespējas ostā: Bakalaura darbs. Rīgā: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 71 lpp.
Atslēgas vārdi osta, uzņēmējdarbība, attīstība, loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā port, business, logistics, development
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2018 20:40:51