Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Rēzeknes novada dzīvojamā fonda attīstības perspektīvas."
Nosaukums angļu valodā "Development Perspectives of Housing Fund in Rezekne Region."
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Prof. I.Voronova
Anotācija Darba autors: Anna Velikāne Darba tēma: Rēzeknes novada dzīvojamā fonda perspektīvas Darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. prof. Tatjana Survilo Darba apjoms: 110 lpp., 11 tabulas un 35 attēli. Pētījuma mērķis: analizējot Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamo fondu identificēt problēmas un piedāvāt to risinājumus. Darba saturs: Pētījums sastāv no trīs daļām: • pētījuma teorētiskā pārskata, kas sastāv no četrām apakšnodaļām, – dzīvojamā fonda teorētiskie un likumdošanas aspekti; • analītiskās daļas, kas sastāv no septiņām apakšnodaļām, – Rēzeknes novada dzīvojamā fonda raksturojums un Rēzeknes novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas analīzes; • praktiskās daļas, kas sastāv no divām apakšnodaļām, – Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamā fonda problēmas un to risinājumi; Pētījuma gaitā tika secināts, ka Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamajam fondam ir nepieciešami uzlabojumi gan dzīvojamā fonda pārvaldes un uzskaites sistēmā, gan ēku un dzīvokļu tehniskā stāvokļa uzlabošanā.
Atslēgas vārdi dzīvojamais fonds, Rēzeknes novada pašvaldība, mājoklis, attīstības perspektīvas.
Atslēgas vārdi angļu valodā housing fund, Rezekne region, housing, perspectives of housing.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2018 15:38:01