Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Sankciju ietekme uz tranzīta pārvadājumiem Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “The Sanctions Influence to the Transit Transportation in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma “Sankciju ietekme uz tranzīta pārvadājumiem Latvijā” ir aktuāla, jo tranzīts, kurš pamatā balstās uz vēsturiski veidoto sadarbību ar Krieviju, ir uzskatāms par vienu no vadošām Latvijas ekonomikas nozarēm. Reaģējot uz notikumiem Ukrainā, sākot ar 2014. gadu, Rietumvalstis no vienas puses un KF no otras puses ir noteikušas virkni savstarpēju ekonomisko sankciju, kuras nevar neatstāt savu ietekmi uz tranzīta pārvadājumiem Latvijā. Bakalaura darba mērķis ir analizēt sankciju ietekmi uz tranzīta pārvadājumiem Latvijā un izstrādāt priekšlikumus tranzīta nozares turpmākai darbībai ekonomisko sankciju apstākļos. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā no tām sniegts tranzīta raksturojums. Otrajā nodaļā ir analizēta Latvijas tranzīta nozare un tās vieta globālajā tranzīta pārvadājumu tirgū. Pētījuma trešajā nodaļā izvērtētas Rietumvalstu un Krievijas savstarpējās ekonomiskās sankcijas un to ietekme uz tranzīta pārvadājumiem, kā arī novērtēti izaicinājumi un iespējas, kas Latvijas tranzīta jomu sagaida nākotnē. Pētījuma objekts ir Latvijas tranzīta nozare, savukārt pētījuma priekšmets – ekonomiskās sankcijas un citas norises starptautiskajā preču pārvadājumu tirgū, kuras ietekmē Latvijas tranzīta nozari. Bakalaura darbs var būt noderīgs jebkura ar transporta jomu saistīta speciālista praktiskajā darbā. Pētījums var būt noderīgs arī studentiem un citiem interesentiem. Nozīmīgākā pētījumā veiktā atziņas: 1. Vairums Latvijas autotransporta uzņēmumu ir pratuši pārvarēt sankciju sekas un konkurences apstākļos atrast saviem pakalpojumiem citus tirgus. 2. Tranzīta pārvadājumus pa dzelzceļu laikā pēc 2014. gada negatīvi ietekmē KF vēlme eksportu virzīt caur savām ostām. Šī KF stratēģija nav tieši saistīta ar ES un ASV noteiktajām ekonomiskajām sankcijām, taču autore uzskata, ka saspīlējums starptautiskajās attiecībās veicina šādu KF politiku. Bakalaura darba apjoms ir 57 lpp. Bakalaura darbā ir 12 attēli un 4 tabulas. Pētījumam pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Sankciju ietekme uz tranzīta pārvadājumiem Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā The Sanctions Influence to the Transit Transportation in Latvia
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2018 15:22:32