Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Latvijā ražoto siltumizolācijas materiālu eksporta iespēju novērtējums uz Skandināvijas valstīm”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of the export possibilities of heat insulation materials produced in Latvia to the Scandinavian countries”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autore Baiba Ramlava izstrādāja bakalaura darbu, kura temats ir “Latvijā ražoto siltumizolācijas materiālu eksporta iespēju novērtējums uz Skandināvijas valstīm”. Celtniecības nozare un ar to saistītās nozares vienmēr ir bijušas vienas no galvenajām nozarēm gan Latvijā, gan arī citās valstīs. Šajā darbā tiek pētītas Latvijā ražoto siltumizolācijas materiālu eksporta iespējas uz Skandināvijas valstīm, kā rezultātā tiek izstrādātas eksporta plāna vadlīnijas. Darba ietvaros tika intervēti četru siltumizolācijas materiālu ražošanas uzņēmumu pārstāvji, no kuriem tikai trīs bija gatavi sniegt informāciju par uzņēmuma eksporta situāciju. Pētījuma mērķis ir analizēt situāciju būvniecības nozarē Latvijā un Skandināvijas valstīs, lai izstrādātu Latvijā ražoto siltumizolācijas materiālu eksporta plāna vadlīnijas. Bakalaura darba galvenie uzdevumi bija analizēt teorētisko informāciju par eksportu un konkurētspēju, kā arī izpētīt Latvijas un Skandināvijas valstu būvniecības nozares. Praktiskajā daļā autore veica intervijas un izstrādāja eksporta plāna vadlīnijas Dānijas tirgum siltumizolācijas materiālu ražotājiem. Darbs sastāv no trīs galvenajām daļām. Pirmā daļa ir teorētiskā daļa, kurā tika apkopota iegūtā informācija un dati no literatūras avotiem. Sekundārie dati pamatā tika ņemti no grāmatām un interneta avotiem. Otrajā daļā tika apkopoti sekundārie dati par būvniecības nozarēm Latvijā un Skandināvijas valstīs un pamatojoties uz iegūtajiem datiem trešajā daļā tika izstrādāts eksporta plāna vadlīnijas, kuras tika pielāgotas uzņēmumam SIA “TENAPORS” un veiktas intervijas ar siltumizolācijas materiālu ražošanas uzņēmumiem. Darbā apkopoto informāciju var izmantot gan uzņēmumi, kuri plāno sākt eksportu uz Skandināvijas valstīm, gan studenti, kuri mācību procesā pēta eksporta tematiku. Darba izstrādē izmantoti vairāk kā sešdesmit literatūras un informācijas avoti, starp kuriem atrodamas gan grāmatu publikācijas, gan interneta avoti. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 76 lappuses. Tajā ir iekļauti 15 attēli, 13 tabulas un 4 pielikumi uz 5 lpp. Darbā izmantotas 68 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Eksports, būvniecības nozare, Skandināvijas valstis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Export, construction industry, Scandinavian countries.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2018 11:02:16