Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Ēku kadastra datu izmantošanas problēmas un to iespējamie risinājumi Rīgas pilsētā."
Nosaukums angļu valodā "Problems of Use of Building Cadastre Data and their Possible Solutions in Riga City."
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Vieslektore S.Jansone
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Ēku kadastra datu izmantošanas problēmas un to iespējamie risinājumi Rīgas pilsētā”. Darba autore ir Līga Maksimiva un darba vadītājs ir asoc. profesors, Dr.oec. Armands Auziņš. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai tiek izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra dati, kurus nosaka Valsts zemes dienests. Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datos ir novērojamas situācijas, kad vienādi izmantojamām ēkām ir noteikts atšķirīgs tās lietošanas veids un galvenais būves tips, kas var būtiski ietekmēt kadastrālo vērtību un attiecīgi nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu. Kā arī ir vērojami gadījumi, kad ēkai noteiktā kadastrālā vērtība Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datos nesakrīt ar minētās ēkas kopējo telpu grupu kadastrālo vērtību, kas ir saistīts ar to, ka, nosakot telpu grupas kadastrālo vērtību, tā tiek noapaļota līdz vienam eiro, kas būtiski ietekmē nekustamā īpašuma nodokli un administratīvo aktu pareizību. Viena no problēmām, kas būtiski ietekmē nekustamā īpašuma nodokļa apjomu Rīgas pilsētas pašvaldībā, ir tā, ka Rīgas pilsētas teritorijā ir liels skaits daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas ir nesadalītas dzīvokļu īpašumos. Šādas situācijas veidojās tādēļ, ka, lai šādas ēkas varētu sadalīt dzīvokļu īpašumos, ir nepieciešama 100% kopīpašnieku piekrišana, ko ir grūti panākt dažādu iemeslu dēļ. Pētījuma mērķis ir apkopot un izanalizēt informāciju par ēku un telpu grupu kadastrālās vērtības noteikšanas principiem un dzīvojamo ēku sadalīšanu dzīvokļu īpašumos, kas ļautu noteikt Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datu ietekmi uz nekustamā īpašuma nodokli Rīgā un ļautu izdarīt secinājumus, lai optimizētu kadastra datu izmantošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai Rīgā. Noslēgumā tiek izvirzīti priekšlikumi ēku kadastra datu reģistrēšanas, aktualizēšanas un izmantošanas problēmu risināšanai, kā arī veikti aprēķini, kā ieteiktie risinājumi un kadastra datu izmaiņas ietekmētu nekustamā īpašuma nodokļa apjomu. Pētījumā tiek izmantoti normatīvie akti, vispārējā literatūra, Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati un interneta resursi. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 83 lapaspuses, tajā iekļauti 18 attēli, 4 tabulas, darbam pievienoti 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ēku kadastra datu izmantošana, nekustamā īpašuma nodoklis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Use of building cadastre data, real estate tax.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2018 11:26:24