Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Četrstāvu skola Uppsalā, Zviedrijā"
Nosaukums angļu valodā "Four storey school building in Uppsala, Sweden"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents Eva namsone
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām – pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskās daļas temats ir “Normatīvās nestspējas analīze statiskajam šķērsspēkam pakļautos dzelzsbetona konstrukciju stiprinājumos”. Darba mērķis ir analizēt normatīvajos aktos norādīto dzelzsbetona stiprinājuma nestspēju un tās efektivitāti. Analītiskajā daļā apskatīti dažādi stiprinājumu veidi un to pielietojums. Veidots apraksts par katru stiprinājumu un analizēts tā iespējamais pielietojums tirgū. Apskatīti atbilstošie normatīvie akti un to vispārējās prasības, kas saistītas ar dzelzsbetona stiprinājumiem, kuri pakļauti šķērsspēkam. Turpinājumā detalizēti apskatīta aprēķina metodika vienam stiprinājumu veidam un aprakstīti nestspējas noteicošie faktori. Pētījumu un aprēķinu daļā izveidots eksperimentālais modelis un veikts slogošanas tests vairākām stiprinājumu un stiegrojuma kombinācijām. Analītiski noteiktas teorētiskās stiprinājumu nestspējas. Pētījuma rezultātu sadaļā analizēti iegūtie eksperimentālie un teorētiskie dati, veikts to salīdzinājums. Inženierprojekta daļā izstrādāts “Četrstāvu skola Uppsalā, Zviedrijā” projekts. Aprakstīti ēkas arhitektūras un inženiertehniskie risinājumi, būvdarbu tehnoloģiskie un organizatoriskie risinājumi. Izveidots aprēķinu modelis galīgo elementu programmā “FEM DESIGN 16” un veikti aprēķini atbilstoši diplomprojekta uzdevumam. Apskatīta darba aizsardzība, drošības tehnika, kā arī apkārtējās vides aizsardzība. Sastādītas tāmes objekta ekonomiskajam pamatojumam, kā arī izveidots kalendārais darbu grafiks. Darbs sastāv no 181 lapaspuses, 85 attēliem, 28 tabulām, 8 rasējumiem un 9 pielikumiem. Darbā izmantoti 23 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Stiprinājumi, Šķērsspēks, Dzelzsbetons, Nestspēja, Inženierprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Concrete fastener, Shear force, Resistance, Inženierprojekts
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2018 16:48:16