Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Hibrīda kompozīta elementa nestspējas analīze"
Nosaukums angļu valodā "Load-carrying capacity analyse for hybrid composite member"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Albīns Skudra
Anotācija Maģistra darbā “Hibrīda kompozīta elementa nestspējas analīze” pētāmais objekts ir uz CLT paneļa bāzes veidots hibrīds kompozīts elements. Tā konstrukcija ir sekojoša: virs CLT paneļa uzklāta cementa izlīdzinošas masas kārta, bet pie CLT paneļa apakšpuses pielīmēta oglekļa šķiedru lente. Iegūta hibrīda kompozīta elementa nestspējas analīze tika veikta eksperimentāli, analītiski un ar galīgo elementu metodi. Lai iegūtu maksimālo nestspējas lielumu, nepieciešams nodrošināt elementa slāņu stingu savstarpējo savienojumu. Oglekļa šķiedru lentes un CLT paneļa savienojums ir stings, bet lai panāktu stingu koka-betona savienojumu tiek piedāvāts savienojums ar ielīmēto šķembu palīdzību. Eksperiments ar mazgabarītiem paraugiem paradīja, ka šādu savienojuma veidu var uzskatīt par stingu, tas ļāva palielināt nestspējas lielumu par 16,5% attiecībā pret padevīgo savienojumu. Darbā ir izvirzīta hipotēze, ka stinga un padevīga savienojuma kombinācija palielina elementa nestspēju. Pēc eksperimentālas testēšanas rezultātiem, labākais padevīga savienojuma veids ir ar divu skrūvju novietojumu 45° leņķī, kurš tālāk tiks izmantots kombinēta savienojuma izveidei. Pamatojoties uz iegūtiem eksperimentāliem datiem, tika izgatavoti 4 hibrīdi kompozīti elementi – 2 ar stingu savienojumu un 2 ar kombinēto stingu un padevīgu savienojumu. Maksimālais eksperimentāli iegūtais nestspējas lielums 1,9 reizes pārsniedz eksperimentālo CLT paneļa nestspēju. Bet kombinēts stings un padevīgs savienojums starp CLT paneli un cementa izlīdzinošas masas kārtu nepalielināja elementa nestspēju – izvirzīta hipotēze neapstiprinās. Hibrīda kompozīta elementa analītiskais aprēķins veikts ar reducētā šķērsgriezuma metodi, bet aprēķins ar galīgo elementu metodi veikts ar datorprogrammas RFEM 5.13 palīdzību. Reducēta šķērsgriezumā metode ļauj pietiekoši precīzi noteikt elementa nestspēju, bet izlieču noteikšanai labāk izmantot galīgo elementu metodi. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Maģistra darba apjoms ir 114 lapaspuses, darba sastāvā ir 69 attēls, 17 tabulas, 10 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantots 51 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Koka-betona savienojums, koka-betona hibrīdelements, CLT panelis, CLT aprēķina metodika
Atslēgas vārdi angļu valodā Timber-concrete connection, timber-concrete hybrid elements, CLT panel, CLT design method
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2018 09:50:38