Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Transportlīdzekļa reālās tirgus vērtības noteikšana
Nosaukums angļu valodā Valuation of Vehicles’ Real Market Value
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Dmitrijs Bļizņuks
Recenzents S. Krivova
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: “Transportlīdzekļa reālās tirgus vērtības noteikšana”, ko izstrādājusi Diāna Jakovļeva profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. Tēmas aktualitāte: Darba autore ir automašīnas meklējumos un, pētot sludinājumu portālus, saskārās ar tādu problēmu kā ļoti liels piedāvājums, kas padara izvēles procesu laikietilpīgu un neefektīvu, nav iespējams reāli apskatīties un izvērtēt visus variantus, un arī piedāvātie atlases rīki sludinājuma portālos, kas pilda filtra funkciju, neatvieglo šo izvēles procesu. Darba mērķis: Izveidot automātisku rīku, kurš veiks optimālo auto izvēli, izrēķinot to reālo tirgus vērtību, izmantojot aktuālos automobiļu datus. Darba uzdevumos ietilpst apskatīt esošas auto izvēles iespējas; veikt teorētisko algoritmu apskati, kas der definētā mērķa sasniegšanai; apskatīt programmatūras izveides veidus automobiļa izvēles rīka veidošanai; veikt praktiska rīka izveidi un testēšanu ar izvēlēto izstrādes vidi uz reālas auto datubāzes. Darbs sastāv no ievada, 7 nodaļām, secinājumiem, pielikuma un izmantotās literatūras saraksta. Pirmajā nodaļā ir apskatīts dotās problēmas stāvoklis pie mums un pasaulē. Otrajā nodaļā definēta problēmas nostādne. Trešajā darba nodaļā tiek apskatīta lineārā regresija, mazāko kvadrātu metode un daudzfaktoru regresija. Ceturtā daļa apraksta iespējamos realizācijas veidus. Piektajā daļā tiek veidots interaktīvs rīks ar RStudio palīdzību, veikta tā analīze. Sestā un septītā daļa ietver praktiskā pielietojuma un novērtējuma aprakstus. Nobeigumā tiek izvirzīti secinājumi par paveikto darbu. Bakalaura darba apjoms: 72 lappuses, 35 attēli, 41 formula un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Transportlīdzekļa reālās tirgus vērtības noteikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Valuation of vehicle’s real market value
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2018 22:30:52