Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Inženiertīklu izbūve ar beztranšeju metodēm
Nosaukums angļu valodā Construction of Engineering Networks by Trenchless Methods
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Gints Jaudzems
Recenzents asoc.prof. R.Neilands
Anotācija Bakalaura darba ar projekta daļu autors ir Pjotrs Kamjaks, tā nosaukums: „Inženiertīklu izbūve ar beztranšeju metodēm”. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā. Bakalaura darba ar projekta daļu mērķis ir izpētīt inženiertīklu izbūvi ar beztranšeju metodēm, lai tehniski un ekonomiski pamatotu šīs tehnoloģijas izmantošanu inženiertīklu izbūvē. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Darba teorētiskajā daļā, mērķa sasniegšanai, tiek izpētīti inženiertīklu izbūvei pielietotie beztranšeju metodes veidi. Tika salīdzināti beztranšeju metodes veidi pēc izmantojamības un pielietojuma, darbu izpildes sarežģītības un ātruma, kā arī ekonomiskā izdevīguma, kā arī salīdzinātas beztranšeju metode ar atklāto tranšeju metodi inženiertīklu izbūvē. Darba projekta daļā ir izstrādāts inženiertīklu izbūves projekts, kurš paredz jauna ūdensvada izbūvi dažām daudzdzīvokļu mājām ar beztranšeju un atklātā tipa metodēm, lai noskaidrotu tehniski un ekonomiski izdevīgāko risinājumu cauruļvadu ieguldīšanai. Darba teorētiskās daļas informācijas apkopojums parāda, ka beztranšeju tehnoloģijas var atšķirties pēc pielietojuma dažādās inženiertīklu izbūvēs, dažādās gruntīs, ar dažādām izmaksām, darbu izpildes ātruma un, dažos gadījumos, šīs metodes pielietojums ir obligāta prasība projekta realizācijai. Darba praktiskajā daļā, apkopojot un salīdzinot apstrādāto informāciju, ir secināts, ka galvenā beztranšeju metodes priekšrocība attiecībā pret atklātā tipa metodi ir spēja nodrošināt būvdarbu izpildi jebkuros apstākļos un dziļumos, nebojājot un neatjaunojot zemes virsējo slāni un neradot kaitējumus apkārtējai videi. Bakalaura darba ar projekta daļu darba izstrādei nepieciešamā informācija tika iegūta no speciālās literatūras avotiem, ražotāju datiem, darbu izpildītājiem, likumdošanas aktiem un dažādiem interneta resursiem, lai varētu novērtēt izmantotās tehnoloģijas un aprīkojuma tehniskās iespējas ārējo inženiertīklu izbūvē. Liela daļa resursu un avotu informācijas analīzei un darba izstrādei tika izmantoti angļu un krievu valodā. Bakalaura darbs ar projekta daļu ir izklāstīts uz 62 lapām, tajā ir iekļauti 27 attēli un 17 tabulas, darba izstrādei izmantotas 33 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Atklātā tipa metode, beztranšejeju metode, inženiertīkli.
Atslēgas vārdi angļu valodā Engineering networks, open type method, trenchless technologies.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2018 13:20:22