Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Hialuronskābi saturošu nanošķiedru tīmekļu izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Hyaluronic Acid-containing Nanofibres Webs
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Silvija Kukle
Recenzents Dr.sc.ing. Anna Šutka Neorganiskās ķīmijas institūta vadošā pētniece
Anotācija Darba nodaļas „Publicēto un nepublicēto darbu analītisks apskats“ ietvaros tika apkopota informācija par hialuronskābi, tās noderīgajām īpašībām, polivinilspirtu un tā izmantošanas iespējām, kā arī analizēts elektrovērpšanas process, tā ietekme uz nanošķiedru morfoloģiju un iespējamās izmantošanas iespējas. Darba metodiskajā daļā atspoguļotas pētījuma procesā izmantoto metožu un testēšanas iekārtu pamatojums un nepieciešamība pētījuma ietvaros. Darba eksperimentālajā daļā sagatavoti vērpšanas šķīdumi, analizētas to īpašības, elektrovērpšanas procesā izstrādāti nanošķiedru tīmekļi, analizēti un salīdzināti elektrovērptie nanokompozītu rezultāti – diametru sadalījums, morfoloģija, kā arī izmantota Furjē infrasarkanā spektroskopijas analīze, noteiktas nanotīmekļu mehāniskās īpašības un veikts tests uz fibroblastu un keratinocītu šūnām. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, ietver ievadu un trīs galvenās nodaļas – publicēto un nepublicēto darbu analītiskais apskats, pētījuma metodoloģija un eksperimenta rezultāti un to interpretācija – kā arī secinājumus. Darba apjoms ir 72 lapaspuses, kurās ietilpst 39 attēli, 15 tabulas, 7 pielikumi un izmantoti 86 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Hialuronskābe; nanošķiedras; elektrovērpšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Hyaluronic acid; nanofibres; electrospinning
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2018 22:22:36