Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Vienkanāla šķiedru optiskās pārraides sistēmas darbības kvalitātes novērtējums
Nosaukums angļu valodā Performance Evaluation of Single-channel Fiber Optical Transmission System
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs Sandis Spolītis
Recenzents A.Supe
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir teorētiski un eksperimentāli izpētīt un novērtēt vienkanāla šķiedru optiskās pārraides sistēmas (ŠOPS) darbības kvalitāti pie pārraides līnijas garumiem līdz 100 km, ar datu pārraides ātrumiem līdz 40 Gbit/s, ar un bez hromatiskās dispersijas kompensācijas (CD) un optiskā raidītāja jaudām no 1 līdz 100 mW. Darbā tika apskatīta optiskās šķiedras konstrukcija, tās veidi, attīstības tendences un pielietošana sakaru sistēmās. . Lai sasniegtu darba mērķi, darba gaitā tika veikta optiskās šķiedras signāla kvalitātes analīze, izmantojot optiskās šķiedras pārraides sistēmu datorsimulācijas programmu. Bakalaura darba teorētiskā daļā darba autors izpētīja optiskās šķiedras optiskos un ģeometriskos pamatparametrus, attīstības vēsturi, optiskās šķiedru uzbūvi, kā arī optisko pārraides sistēmu signāla kvalitāti ietekmējošos dispersijas veidus, veicot dispersijas kompensācijas metožu novērtējumu un analīzi. Tika izpētīti un novērtēti optiskā datu saturošā signāla kvalitātes novērtējuma parametri - acu diagramma, signāla spektrs, kā arī ir izpētīti darbā pielietojami ITU-T standarti un viļņgarumdales blīvēšanas sistēma WDM. Darba eksperimentālajā daļā ir aprakstīti pētījuma gaita un iegūtie rezultāti, kur ar matemātiskās modelēšanas programmas “WDM Simulation” palīdzību, pielietojot intensitātes modulāciju un NRZ līnijas kodu tika realizētas vienkanāla optiskās šķiedras pārraides sistēmas datorsimulācijas. Tika novērtēta optiskās pārraides līnijas signāla kvalitāte mainot datu pārraides ātrumu, pārraides līnijas garumu un optiskā signāla jaudu, mainot hromatiskās dispersijas koeficentu vienmodas optiskajai šķiedrai, nosakot dispersijas kompensācijas moduļa darbības ietekmi iegūtajiem rezultātiem. Bakalaura darbs satur 57 lapas, 33 attēlus, 1 tabulu, 3 formulas. Darba rakstīšanai tika izmantoti 24 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi optiskās pārraides sistēmas, Vienkanāla, ŠOPS, darbības kvalitātes novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Single-channel Fiber, Optical Transmission System, Performance Evaluation
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2018 19:35:02