Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Bezatlikumu iespējas ilgtspējīgas modes dizainā
Nosaukums angļu valodā Zero Fabric Waste Possibilities for Sustainable Fashion Design
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Silvija Kukle
Recenzents Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedras profesore
Anotācija Maģistra darbā “Bezatlikumu iespējas ilgtspējīgas modes dizainā” pētītas un apzinātas apģērba industrijas saistītās problēmas, lielāku uzmanību vēršot tekstila un apģērbu industrijas saskarsmei, lai mazinātu industriju radītos atkritumus un veicinātu ilgtspēju industrijā. Darba galvenie pētniecības virzieni: apkopot un analizēt dažādās iespējas bezatlikumu modes dizainā. Gūtās zināšanas izmantot praksē. Maģistra darbs sastāv no piecām pamatnodaļām, ievada, kopsavilkuma. Tajā iekļauta skaidrojumu un saīsinājumu vārdnīca, kā arī attēlu un tabulu saraksti. Darbā iekļauti pielikumi un pielikumu saraksts, uzskaitīts literatūras saraksts. Ievadā dots ieskats par modes industrijas problemātiku, formulēts darba mērķis un uzdevumi, raksturota darba aprobācija. Darba pirmajā nodaļā ir skaidrota dziļāka izpēte par problemātiku, kas pamato veiktā pētījuma aktualitāti. Uzmanība vērsta uz pirms patērētāja atlikumiem ražošanas posmā. Piedāvāti stratēģiskie risinājumi industrijas virzīšanai uz ilgtspējību un uzsvērts departamentu komunikācijas svarīgums. Otrajā daļā apkopotas bezatlikumu apģērbu veidošana principi no drānas perspektīvas, bezatlikumu un gandrīz bezatlikumu apģērba vēsturiskie piemēri, pētīts modernais bezatlikumu modes dizaina aizsākums. Nodaļā pētītas 21.gadsimta dizaineru definētās metodes un pieejas; to ietekme un izaicinājumi tradicionālo noteiktumu pārkāpšanu ražošanā. Apskatīta kritika par bezatlikumu modi. Trešajā darba daļā analizēti un apkopoti bezatilkumu modes dizaina praktizējošie piemēri 21.gadsimtā. Ceturtajā daļā izpētītas, apkopotas un aprakstītas dažas praktiskajā darba daļā izmantotās bezatlikuma projektēšanas metodes – Make/Use platforma, Atņemšanas radošā konstruēšana. Piektajā nodaļā apkopoti veiktie ilgtspējības projekti un bezatlikumu dizaina meklējumi; analizēti veiktie praktiskie projekti bezatlikumu modes dizaina virzībā; veidota vērtēšanas kritēriju tabula šādu dizaina apģērbu vērtēšanā. Maģistra darba secinājumi apkopoti darba noslēguma nodaļā. Darba apjoms 119 lappuses pamatdaļā, 136 lappuses kopā ar pielikumiem, darbā 190 attēli, 5 tabulas, 2 pielikumus un literatūras saraksts, kas satur 93 vienumus.
Atslēgas vārdi Modes dizains, ilgtspējīgs dizains, tekstila dizains, modes estētika, bezatlikumu mode.
Atslēgas vārdi angļu valodā Fashion design, sustainable design, textile design, fashion aesthetics, zero waste fashion.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2018 15:13:39