Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Ēku vadības sistēmu optimizācija izmantojot ēkas lietotāju atgriezenisko saiti"
Nosaukums angļu valodā "Optimization of building management systems using occupant feedback"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Agris Kamenders
Recenzents Andra Blumberga
Anotācija Viestura Baloža bakalaura darbā “Ēku vadības sistēmu optimizācija izmantojot ēkas lietotāju atgriezenisko saiti” apskatīta iespēja izmantot ēkas iedzīvotāju komforta aptaujas, lai optimizētu sabiedrisko ēku apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu darbību, ar nolūku uzlabot iekštelpu komforta apstākļus un samazināt ēku enerģijas patēriņu. Augošās iedzīvotāju prasības pēc komforta, Latvijas un Eiropas Savienības klimata pārmaiņu seku mazināšanai uzstādītie mērķi augošā enerģijas patēriņa samazināšanai šķiet pretrunīgi un nesavienojami. Taču ēku sistēmu vadības optimizācija slēpj sevī lielu potenciālu sasniegt tos abus vienlaikus. Lai arī mūsdienās sabiedriskās ēkas (biroji, tirdzniecības centri, skolas, viesnīcas u.c.) tiek aprīkotas ar modernām iekštelpu mikroklimata kontroles iekārtām, ļoti bieži tās darbojas ārpus optimāla darbības režīma. Tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ ēkas reālais enerģijas patēriņš ir augstāks nekā aprēķinātais renovētām ēkām, vai plānotais jaunām. Eiropā šī atšķirība vidēji ir aptuveni 25%. Neoptimāla sistēmu darbība noved arī pie pasliktinātiem iekštelpu komforta apstākļiem un neapmierinātiem iemītniekiem. Tādēļ darba ietvaros pētīts, kā ar ēkas iemītnieku atgriezenisko saiti iespējams identificēt problēmas ēku apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu darbībā un tās novērst. Darba teorētiskajā daļā autors apskata datus par Latvijas sabiedriskajām ēkām, ES un Latvijas kopējiem klimata pārmaiņu mazināšanas mērķiem, apskatīti ēku enerģijas patēriņu ietekmējošie faktori, ēku apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu vadības un automatizācijas principi, komfortu ietekmējoši faktori, ēku novērtēšanas sistēmas un to pieeja ēku enerģijas patēriņa vērtēšanai ekspluatācijas laikā. Darba praktiskajā daļā tika izstrādāta aptauja ēkas komforta apstākļu novērtēšanai un aptaujāti vienas Latvijas sabiedriskās ēkas iemītnieki. Darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas un secinājumi. Darba apjoms ir 102 lpp., tajā iekļauti 34 attēli, 6 tabulas, un 10 pielikumi. Bibliogrāfisko sarakstu veido 57 avoti.
Atslēgas vārdi ēku vadības sistēmas, optimizācija, atgriezeniskā saite
Atslēgas vārdi angļu valodā building management systems, optimization, occupant feedback
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2018 23:25:28