Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu ietekme uz uzņēmumu darbību Eiropas Savienības valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Taxes on the Companies in the European Union Countries”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Autores izvēlētā pētījuma tematika ir plaši jau pētīta, bet ir ļoti aktuāla uzņēmējdarbības vides pilnveides kontekstā. Darba mērķis ir izvērtēt un salīdzināt nodokļu sloga ietekmi uz maziem uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā, izstrādāt priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Kā arī sniegt priekšstatu par Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas nodokļu un nodevu sistēmu. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: atlasīt atbilstošu literatūru maģistra darba tēmai; raksturot Latvijas nodokļu un nodevu sistēmu; raksturot Igaunijas, Lietuvas, Vācijas nodokļu un nodevu sistēmu; aprakstīt nodokļu sloga aprēķināšanas kārtību; veikt piecu dažādu mikro un mazo uzņēmumus finanšu un nodokļu sloga analīzi; izveidot aptaujas anketu, lai noskaidrotu mazo uzņēmēju viedokli par dažādām nodokļu sistēmām; apkopot maģistra darba gaitā iegūto informāciju un izdarīt secinājumus, izvirzīt priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Latvijā. Pētījuma objekts ir uzņēmumu gada pārskati un to pielikumi. Pētījuma priekšmets ir uzņēmumu finansiālā stāvokļa un nodokļu sloga ietekmes uz uzņēmuma darbību analīze. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīts nodokļu politikas jēdziens, nodokļu un nodevu sistēma Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā, nodokļu likmes un to izmaiņas pēdējos gados. Raksturots ēnu ekonomikas īpatsvars, izdarīti secinājumi par katras valsts nodokļu režīmu galvenajām problēmām. Maģistra darba otrā nodaļā ir analizēts nodokļu slogs dažādās ES valstīs. Darba praktiskā daļa ir veiktais pētījums par mikro un mazo uzņēmumu finanšu situāciju, attīstības tendencēm, akcentējot uzņēmumu vadības kopējo pieeju uzņēmējdarbības plānošanā, finanšu stabilitātē. Autore uzskata, ka maģistra darba analīzes, aprēķinu un izstrādāto priekšlikumu rezultātiem būs praktiska nozīme mikro un mazo uzņēmumu vides uzlabošanai Latvijā. Darba apjoms ir 3 sadaļas, 78 lappuses, 16 attēli, 45 tabulas un 11 pielikumi.
Atslēgas vārdi Latvija, Lietuva, Igaunija, Vācija, nodokļi, nodokļu slogs, ēnu ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvia, Lithuania, Estonia, Germany, taxes, tax burden, shadow economy
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2018 18:11:54