Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma stratēģiskā plāna izstrādes projekts
Nosaukums angļu valodā Service company's strategic plan development project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Doktorante Liene Rubina
Anotācija Bakalaura darba temats: “Pakalpojuma uzņēmuma stratēģiskā plāna izstrādes projekts” Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiska, pētījuma un aprēķina daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 37 tabulas, 22 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu valodā, 5 avoti angļu valodā un 4 avoti krievu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pakalpojuma uzņēmuma statēģiskā plāna izstrāde tiek izskatīti jautājumi, kas skar uzņēmuma stratēģiska plāna izstrādi. Izvirzītais mērķis izstrādāt uzņēmuma stratēģisko plānu ir sasniegts īstenojot uzdevumus: identificēti uzņēmuma vājas un stipras puses, iespējas un draudi, veikta SPACE analīze. Ar TOWS matricu izstrādātas iespējamas stratēģijas. Izveidoti stratēģiju varianti, tika novertēti ar Hierahijas analīzes metodi. Izvēlēta piemērotāka stratēģija. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Skladova N. (2018) Pakalpojuma uzņēmuma stratēģiskā plāna izstrādes projekts Bakalaura darsb/ N. Skladova, I. Voronova.- Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 71 lpp.
Atslēgas vārdi Stratēģijas izstrāde, auto noma.
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of a Strategy, car hire.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2018 13:29:34