Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Spējā pieeja sistēmu izstrādei virtuālās projekta komandās
Nosaukums angļu valodā Agile approach for system development in the virtual project teams
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents Vladislavs Nazaruks
Anotācija Šī bakalaura darba mērķis ir informēt spējās pieejas izmantotājus, projektu vadītājus un ieinteresētās puses par izaicinājumiem, ar ko viņiem var nākties sastapties virtuālas sistēmu izstrādes projektos un kāds informācijas tehnoloģijas atbalsts var palīdzēt tos pārvarēt. Bakalaura darbā tiek izskatīta spēja sistēmas izstrāde virtuālā vidē un tas, kāds IT atbalsts tiek sniegts projekta komandām. Darbā ietverta strukturēta informācija par virtuālās vides konceptiem, kopā ar informāciju par spējās pieejas vērtībām, praksēm un principiem, un sīkāka informācija par jautājumiem, kā apvienot spējo pieeju un virtuālo vidi, kā arī raksturotas informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas, kombinējot virtuālo izstrādi un spējo pieeju. Tajā ietverts arī jau pastāvošo programmatūras rīku novērtējums, kas tiek izmantoti virtuālā spējā programmatūras izstrādē. Balstoties uz saistīto darbu izpētē iegūtajām atziņām, bakalaura darba autors ir izstrādājis modeli rīkam, kas paredzēts virtuālām komandām spējās izstrādes projektos. Bakalaura darbs ir angļu valodā. Tas pamatojas uz zināšanās un informāciju, kas iegūta, studējot universitātē, kopā ar zinātnisko literatūru un interneta avotiem. Atsaucēs izmantotā zinātniskā literatūra ir atrodama RTU elektroniskajā bibliotēkā vai ir brīvi pieejama internetā. Autora personīgā pieredze un iesaistīšanās universitātes projektos arī ir izmantota darba izstrādē. Šis bakalaura darbs tika izstrādāts Erasmus+ Strategic Partnership “Improving Employability through Internationalisation and Collaboration” (EPIC) projekta ietvaros, ar Erasmus+ Eiropas Savienības programmas atbalstu. Bakalaura darbs sastāv no 70 lapām, 15 attēliem, 8 tabulām un 1 pielikuma. Tajā izmantoti 23 saistītie darbi.
Atslēgas vārdi SPĒJĀ PIEEJA, PROGRAMMATŪRAS IZSTRĀDE, VIRTUĀLAS KOMANDAS, PROGRAMMATŪRAS MODELIS
Atslēgas vārdi angļu valodā GEOGRAPHICALLY DISTRIBUTED TEAMS, AGILE, SOFTWARE DEVELOPMENT, VIRTUAL TEAMS
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2018 11:52:08