Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Laikrindu prognozēšanas metožu pielietojums projektu vadībā
Nosaukums angļu valodā Application of Time Series Forecasting Techniques in Project Management
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Solvita Bērziša
Recenzents Mg. sc. ing. Ilona Šnepste
Anotācija Viena no projektu vadības galvenajām sastāvdaļām ir dažādu tā elementu prognozēšana. Plānojot projektu, tā vadītājam ir svarīgi zināt, kādas ir prognozētās izmaksas un darbietilpība, lai zinātu aptuvenos skaitļus ar ko rēķināties. Ir pieejamas dažādas metodes, kā prognozēt darbietilpību, kuru sastāvā ietilpst arī laikrindu prognozēšanas metodes. Prognozējot ar laikrindām, galvenā uzmanība tiek pievērsta vēsturiskajiem datiem. Šī bakalaura darba ietvaros tiek izpētītas laikrindu metodes un to pielietojums projektu vadībā, prognozējot darbietilpību gan visam projektam, gan atsevišķām projekta aktivitātēm. Darba mērķis ir novērtēt laikrindu prognozēšanas metožu izmantošanas iespējas, prognozējot projekta darbietilpību. Lai sasniegtu mērķi, ir veikti trīs uzdevumi. No sākuma tiek apkopotas populārākās prognozēšanas metodes, kādas mūsdienās tiek izmantotas projektos, veicot prognozes. Otrs uzdevums ir apkopot un analizēt laikrindu metodes, lai novērtētu to pielietojumu prognožu veikšanā. Trešais uzdevums ir eksperimentāli novērtēt laikrindu izmantošanu projekta darbietilpības novērtēšanā. Pēc metožu apkopošanas, veicot trešo uzdevumu, eksperimentāli tiek novērtētas prognozēšanas iespējas, izmantojot projektu vadības rīku JIRA un XLSTAT piedāvāto spraudni ARIMA metodei. Paveicot eksperimentālo daļu, tiek secināts, ka laikrindu prognozēšanas metožu lietojums projektu vadībā ir atkarīgs no pieejamo vēsturisko datu apjoma, kā arī projekta līdzības ar jau pabeigtajiem projektiem. Darba apjoms - 63. lpp., 6 tabulas, 13 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi laikrindas, prognozēšana, projektu vadība, darbietilpība, prognozēšanas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā time series, forecasting, project management, duration, forecasting methods
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2018 08:51:59