Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Mūsdienīgas CSS organizācijas metodoloģijas un rīki
Nosaukums angļu valodā Modern CSS Organization Methodologies and Tools
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents Jūlija Taraņenko, M.sc.ing., SIA “Tactile Engineering” lietojumprogrammatūras izstrādātājs
Anotācija Bakalaura darbs ir veltīts CSS stilu organizācijas problēmu analīzei, kā arī tās risināšanas metožu analīzei un salīdzinājumam. Galvenā uzmanība ir pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: CSS koda problēmas būtības izpēte; CSS koda kvalitātes metriku definēšana; problēmu risināšanas metodoloģiju un rīku apraksts; aprakstīto metodoloģiju un rīku pielietošana izstrādē; izstrādāta koda analīze, balstoties uz nodefinētām metrikām. Darbs sastāv no ievada, sešām nodaļām un secinājumiem. Ievadā aprakstīta izvēlētas tēmas aktualitāte un noformulēti darba mērķi un uzdevumi. Pirmajā daļā aprakstīta CSS valodas vēsture un to bāzes principi, kas ir nepieciešami tālākam darbam. Otrajā daļā ir izpētītas un aprakstītas CSS koda problēmas, to cēloņi un sekas, kā arī balstoties uz aprakstītām problēmām, ir nodefinētas metrikas jeb kritēriji, pēc kurām var veikt objektīvu CSS koda kvalitātes analīzi. Trešā nodaļa ir veltīta 5 eksistējošu populāru CSS koda organizācijas metodoloģiju izpētei, kā arī ir aprakstītas katru metodoloģiju principi un sintakse . Ceturtajā nodaļā uzmanība ir pievērsta rīkiem, kurus izmanto darbam ar CSS. Ir aprakstītas sekojošās lietas: rīka darbības princips, rīka iespējas, rīka izmantošanas priekšrocības un trūkumi. Piektā nodaļa satur darba praktiskās daļas aprakstu. Praktiskajā daļā, tiek veikta komponenšu bibliotēkas izstrāde, izmantojot aprakstītus rīkus un metodoloģijas, ar mērķi salīdzināt tos pēc nodefinētajām metrikām, lai objektīvi salīdzināt metodoloģijas. Sestajā nodaļā veikts metodoloģiju salīdzinājums un rezultātu analīze. Darba pamattekstā ir 50 lappuses, 12 attēli, 6 tabulas, 12 izmantoto literatūras avotu un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi CSS tehnoloģija, tīmekļa lapu izstrāde, CSS organizēšanas metodoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā CSS technology, web development, CSS organization methodologies
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2018 10:00:32