Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "TEC 110 kV un 330 kV iekārtu daudzlīmeņu diagnostikas sistēmas pilnveidošanas priekšlikumi"
Nosaukums angļu valodā "Recommendations for improvement of the multilevel diagnostic system of 110 kV and 330 kV TPP equipment"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Sandra Vītoliņa
Recenzents Jānis Dirba
Anotācija Šajā bakalaura darbā tiek pētīta TEC lieljaudas bloka transformatoru daudzlīmeņu diagnostikas sistēma un, balstoties uz literatūras analīzi, apkopoto pieredzi un izvirzītajiem kritērijiem, piedāvāti priekšlikumi tās pilnveidošanai, skatot tās pārbaužu apjomus un pielāgojamās riska izvērtēšanas metodikas. Darbu veido sešas nodaļas, kur trīs nodaļas veido teorētisko bāzi pārējām, praktiskās izpētes nodaļām. Veicot praktisko izpēti, TEC 110 kV un 330 kV iekārtu daudzlīmeņu diagnostikas sistēma ir izvērtēta, kā kritērijus izmantojot pārbaužu periodiskumu, pārbaužu iedalījumu pēc transformatora konstruktīvās daļas un pārbaudes no tīkla atslēgtam un neatslēgtam transformatoram. Veikti riska aprēķini 4 transformatoriem ar individuālā atteiču biežuma (IFR) metodi, iegūstot vidējā laika starp atteicēm (MTBF) vērtības. Darba apjoms ir 54 lappuses, tas satur 16 tabulas, 12 attēlus un tajā ir atsauces uz 22 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Transformators, diagnostikas sistēma, risku izvērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Transformer, diagnostic system, risk assessment
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2018 20:48:26