Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba apstākļu uzlabošana ziedu vairumtirdzniecības bāzē
Nosaukums angļu valodā Placēna Paula Darba apstākļu uzlabošana ziedu vairumtirdzniecības bāzē Improvement of Working Conditions in a Wholesale Trade Base of Flowers
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Indra Karnupa, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba autors: Paula Placēna Bakalaura darba vadītājs: Docents, Mg. Scn.Ing. Jānis Bērziņš Bakalaura darba nosaukums: „Darba apstākļu uzlabošana ziedu bāzē” Valoda, kurā bakalaura darbs ir uzrakstīts: Latviešu Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 65 lpp., neskaitot 2 Darbam pievienotos pielikumus. Bakalaura darbs satur 17 attēlus un 2 tabulas. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt darba apstākļus vienā no Latvijas lielākajām ziedu bāzēm un sagatavot priekšlikumus darba apstākļu uzlabošanai Pirmajā daļā aprakstīts ziedu bāzes darbības process un darba aizsardzības nepieciešamība uzņēmumā Darba aizsardzības instrukciju izstrādes kartība, darba vides riska faktori un risku novērtēšanas metodes. Otrajā daļā tiek analizēta darbinieku aptauja, lai saprastu darbinieku apmierinātību ar esošajiem darba apstākļiem. Kā arī novērtēti darba vides riski, izmantojot Somijas 5 baļļu metodi. Izstrādāta darba aizsardzības instrukcija palīgstrādniekam, kā arī aprakstīti uzņēmumā sastopamie darba vides riska faktori. Tiek veikti arī indikatīvie mērījumi, tiek mērīts troksnis, apgaismojums, relatīvais gaisa mitrums un gaisa temperatūra. Trešajā daļā tiek meklēti dažādi risinājumi un ieteikumi darba apstākļu uzlabošanai ziedu bāzē, izstrādāti preventīvie pasākumi, lai darba vides riska faktorus, kas negatīvi ietekmē darbinieku veselību: smaguma pārvietošana, ilgstošs darbs stāvus un psiholoģiskā slodze. Galvenie informācijas avoti: Bakalaura darba izstrādei tika izmatoti Latvijas Republikas normatīvie akti, Latvijas un Eiropas statistikas dati, speciālā literatūra un dažādi interneta resursi. Kopumā bibliogrāfiskais saraksts ietver 23 informācijas avotus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Placēna P. “Darba apstākļu uzlabošana ziedu bāzē. Bakalaura darbs/ Darba vadītājs J.Bērziņš – Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2018. - 64 lpp Atslēgas vārdi: ziedu bāze, priekšlikumi riska samazināšanai
Atslēgas vārdi ziedu bāze, priekšlikumi riska samazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā wholesale flower base, working conditions
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2018 15:23:24