Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Sociāli ekonomiskās problēmas Ķekavas novadā un to risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Socio-Economic Problems in Ķekava Municipality and Their Solutions"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Pr.doc. U.Kamols
Anotācija Bakalaura darbs “Sociāli ekonomiskās problēmas un to risinājumi” autors ir Toms Voldeks, zinātniskais vadītājs – Asoc. Prof., Dr. oec. Tatjana Survilo. Bakalaura darbs sastāv no ievada, divām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Darbs tika veikts lielākoties izmantojot visiem publiski pieejamu informāciju, kur tā tika gūta no dažādām mājaslapām. Izstrādājot darbu tas tika sadalīts teorētiskajā un praktiskajā daļā. Teorētiskajā daļā tika izpētīta informācija par attīstības programmām un pašvaldībām kopumā. Kā arī tiks iekļauta vispārēja informācija par Ķekavas novadu. Tika atlasīta vispārīga informācija par novadu, tās nozarēm, bezdarbu un demogrāfiju, kā arī pašvaldības komunikācija ar sabiedrību un Rail Baltica projekts. Praktiskajā daļā tika izanalizēta iedzīvotāju aptauja, kura norisinājās 2017. gadā. No kuras arī tika apzinātas aktuālākās problēmas Ķekavas novadā no iedzīvotāju puses. Kā arī tika veiktas 3 intervijas ar augstu stāvošām personām, kur viena no personām ir Ķekavas sociālā aprūpes centra direktors un pārējie abi intervētie ir novada deputāti. Pēc veiktās analīzes tika secināts, ka izvirzītais mērķis identificēt problēmas Ķekavas novada un piedāvāt tām risinājumus ir īstenots veiksmīgi. Apkopojot analīzes datus aktuālās problēmas iedzīvotāju un ekspertu vidū bija līdzīgas attīstības programmas norādītajām vājajām novada pusēm. Darba beigās tika piedāvāti iespējamie risinājumi problēmu novēršanai. Bakalaura darba izstrādāšanai izmantoti 15 literatūras avoti. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā, un tā kopējais apjoms ir 53 lapas. Darba sastāvā ietilpst 1 attēls, 9 tabulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Ķekava, novads, pašvaldība, iedzīvotāji, problēmas, risinājumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Ķekava, county, municipality, residents, problems, solutions.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2018 11:33:11