Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Zemo cenu efekts uz tirgus konkurenci
Nosaukums angļu valodā The Effect of low prices on market competition
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Leonards Budņiks
Anotācija ANOTĀCIJA Mukhtarov B. Uzņēmuma darbinieku motivācijas un stimulu sistēmas attīstība: Bakalaura darbs / B. Mukhtarov, lekt. Vladimirs Šatrevičs - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženier ekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu katedra, bakalaura programma "Uzņēmējdarbība un vadība", 2018. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 66 lappuses (neskaitot pielikumus). Tas ietver ievadu, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumus un bibliogrāfiju. Bibliogrāfija sastāv no 22 informācijas avotiem. Bakalaura darbs satur 15 grafikus, 14 tabulas un 2 pielikumus. Analītiskā daļa ietver piecas nodaļas, pirmā nodaļa tika veltīta personāla motivācijas jēdziena analīzei, tās būtībai, principiem un funkcijām; otra nodaļa personāla nemateriālās motivācijas sistēma; darbinieku nemateriālās motivācijas sistēmas attīstības stadijas trešā nodaļā; darbinieku motivācijas profils ir aprakstīts ceturtajā nodaļā un darba motivācijas un stimulācijas sistēmu īpašības dažādās aktivitāšu sfērās pēdējā - piektajā nodaļā. Praktiskajā daļā ietilpst personāla motivācijas sistēmas kopsavilkums liela mēroga būvniecības uzņēmumā; uzņēmuma aprakstījums; uzņēmuma pašreizējās motivācijas sistēmas analīze; darbinieku galveno motivējošo faktoru identifikācija; jauno darba motivācijas un darba stimulēšanas metodoloģijas izstrādāšana, īstenošana un analizēšana uzņēmumā. Iegūtie pētījumu rezultāti no Uzbeku uzņēmumā motivācijas un darba stimulēšanas metodoloģijas koncepcijas un īstenošanas var tieši būt izmantoti kā datu bāze menedžeriem. Autors ir organizējis tiešsaistes anketas un ir izstrādājis jaunu personāla motivācijas sistēmu, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem. Visi statistikas dati un kvantitātes, kas tika aprakstītas šajā bakalaura darbā, ir iekļauti. Pētījumu periods 2014 - 2018.
Atslēgas vārdi “The development of a system of motivation and incentives for employees in the enterprise”
Atslēgas vārdi angļu valodā “The development of a system of motivation and incentives for employees in the enterprise”
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2018 12:24:42