Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums “Slēpto defektu ietekme uz gāzesvadu izturību un drošumu”
Nosaukums angļu valodā “Impact of hidden defects on durability and safety of gaslines”
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Ināra Laube
Recenzents Aleksejs Batrakovs
Anotācija Aleksandra Romanova maģistra darba tēma ir “Slēpto defektu ietekme uz gāzesvadu izturību un drošumu”, kurā izpētītas jaunbūvējamo gāzesvadu izturības pārbaudes procesa uzlabošanas metodes, kā arī izskatīta nepieciešamība paaugstināt pārbaudes drošības pakāpi. Tas ir saistīts ar slēpto defektu esamību objektos, ko ikdienas darbā konstatē autors. Gāzesvadu izturības un hermētiskuma pārbaude ir viena no svarīgākajām, kas parāda defektu esamību izbūvētā gāzesvadā un parāda būvniecības tehnoloģiju un instrukciju ievērošanu. Maģistra darbam ir izvirzīts mērķis – būvniecības procesa uzraudzības laikā izvērtēt slēpto defektu ietekmi uz gāzesvada izturību un drošumu. Lai sasniegtu šo mērķi, tika aprakstīts gāzesvadu uzraudzības process un tajā biežāk konstatētie gāzesvadu (polietilēna, tērauda) un veidgabalu būvniecības defekti, analizēta gāzesvadu slēpto defektu ietekme uz gāzesvadu drošumu. Par pamatu gāzesvadu izturības un hermētiskuma pārbaudes izvērtēšanai tika veikts eksperiments, simulējot slēptos defektus, reālajā jaunbūvējamā gāzesvadu objektā “Kulpos”, Stopiņu novadā. Eksperimentā iegūtie rezultāti ir salīdzināti ar iegūtiem un apkopotiem datiem jaunbūvējamā gāzesvada objekta “Melbas”, Babītes novadā. Rezultātu aprēķiniem tika izmantotas formulas, kuri ir aprakstīti būvnormatīvos un zinātniskajā literatūrā. Pētījumā iegūtie dati tika apstrādāti un atspoguļoti tabulās, diagrammās, grafikos, un rezultāti tika analizēti un apkopoti secinājumos, ka arī tiek izvirzīti priekšlikumi problēmas uzlabošanai. Apkopojot pētījumā iegūtos rezultātus var secināt, ka “Slēptie defekti” ietekmē gāzesvadu izturību un drošību, aprēķinu metodiku, kura pierāda kas ir jāuzlabo, lai paaugstinātu jaunbūvējamo un rekonstruējamo gāzesvadu drošību Maģistra darbs sastāv no 63. lappusēm, 4. tabulām, 46. attēliem, 6. formulām, 5. pielikumiem, 24. literatūras avotiem. Atslēga vārdi: gāzesvadu uzraudzība, gāzesvadu stiprības un hermētiskuma pārbaude, gāzes noplūde, slēptie defekti,
Atslēgas vārdi gāzesvadu uzraudzība, gāzesvadu stiprības un hermētiskuma pārbaude, gāzes noplūde, slēptie defekti
Atslēgas vārdi angļu valodā supervision of gas lines, testing the durability and hermeticity, gas leak, hidden defects(faults)
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2018 16:53:43