Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides risku samazināšana kompetentās institūcijas darba aizsardzības speciālistiem veicot apsekojumus uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Reduction of Work Environment Risks for Occupational Safety Specialists of Competent Authorities While Performing Inspections at Enterprises
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Elvija Hvaleja Bakalaura darba vadītājs: Jānis Bērziņs, Docents, Mg. Sc. Ing. Bakalaura darba nosaukums: Darba vides risku samazināšana kompetentās institūcijas darba aizsardzības speciālistiem veicot apsekojumus uzņēmumos. Bakalaura darba valoda: latviešu. Bakalaura darba apjoms: 68 lapas, darbā iekļautas 3 tabulas, 36 attēli; darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 21 literatūras avoti, t.sk. Latvijas Republikas (LR) normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, periodiskie izdevumi, dažādi interneta resursi, uzņēmuma darbinieki, autora veiktie pētījumi. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir izvērtēt darba vides riskus kompetentās institūcijas darba aizsardzības speciālistiem, kuri veic apsekošanu uzņēmumos, un sniegt rekomendācijas, kā šos riskus samazināt. Bakalaura darba teorētiski metodiskajā daļā izpētīta informācija par Latvija Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz darba aizsardzības speciālistiem, kompetentajām institūcijām, kā arī darba aizsardzības sistēmu un darba vides risku izvērtēšanu. Analītiskajā daļā apkopotas darba aizsardzības speciālistu aizpildītās anketas un veikta to analizēšana, noskaidrojot darba vides riska faktorus. Praktiskajā bakalaura darba daļā izstrādātas rekomendācijas, lai mazinātu darba vides risku ietekmi uz darba aizsardzības speciālistiem un uzlabotu darba vidi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Hvaleja Elvija, Darba vides risku samazināšana kompetentās institūcijas darba aizsardzības speciālistiem, veicot apsekojumus uzņēmumos: Bakalaura darbs/ darba vadītājs Jānis Bērziņš – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2018. – 68 lpp.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzības speciālists, darba vides riski
Atslēgas vārdi angļu valodā work environment risks
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2018 20:59:13