Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums "Strenču pilsētas applūšanas riska izvērtējums un tā mazināšanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Flood Risk Assessment in the City of Strenči and Possibilities of Its Mitigation"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Prof. T.Tambovceva
Anotācija Bakalaura darba autore: profesionālās studiju programmas “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija” studente Unda Jansone. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Pr. doc., mg. oec. Kristīne Gorbunova. Bakalaura tēma ir “Strenču pilsētas applūšanas riska izvērtējums un tā mazināšanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir uz apkopotā teorētiskā pamata raksturot plūdu risku un to pārvaldību Strenču pilsētā. Pirmajā daļā apkopota teorētiskā bāze par upi kā sastāvdaļu no ūdens ekosistēmas. Bakalaura darba ietvaros autore apskata teorētiskos aspektus par plūdu risku un tā vadību. Otrajā daļā izpētīta globālo plūdu situāciju un tendenci, ietekmi uz Latviju. Veikta analīze par plūdu pārvaldības plānu Latvijā lielākajiem upju baseinu apgabala plūdu riska teritorijām. Trešajā daļā tiek veikts pētījums par plūdu riska izvērtējums Strenču pilsētā. Atspoguļota informācija par lielākajiem vēsturiskajiem plūdiem, civilās aizsardzības uzraudzību un kontroli preventīvai darbībai. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, darba autore secina, ka pilsēta pēc autores domām nav pietiekami gatava atkārtotam plūdu riskam. Bakalaura darba sastāv no: 64 lapām, 24 attēliem, 12 tabulām, 1 formulas, 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Plūdu risks, teritorijas applūšana, upe Gauja, Strenču pilsēta, civilā aizsardzība
Atslēgas vārdi angļu valodā Flood risk, Territory flood, River Gauja, Strenči, Civil Protection
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2018 16:14:46