Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu centra darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Service Center Operations Improvement Project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Doktorants Modris Ozoliņš
Anotācija Bakalaura darba autors: Dāvis Leitis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Doc.p.i Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Pakalpojumu centra darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 37 attēli, 14 tabulas un 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu valodā un 11 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā tika risinātas trīs pamatproblēmas ar kurām autors saskārās un izstrādāti priekšlikumi to risināšanai: • Personāldaļas un telpu nomas izmaksas, kuras var ierobežot un samazināt; • Darbinieku motivācijas trūkums, augsts darbinieku mainības līmenis; • Jauna darbaspēka piesaistīšanas grūtības; Autors, risinot problēmas, nonāca pie vairākiem risinājumiem šīm problēmām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Leitis, D. (2018) Pakalpojumu centra darbības pilnveidošanas projekts Diplomprojekts/ D. Leitis, R. Greitāne.- Rīga: RTU, IEVF UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarība un vadīšana”66 lpp.
Atslēgas vārdi Bakalaura Darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Bachelor's Thesis
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 18:40:38