Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Būvniecības produktu cenu dinamikas analītisks izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Analytical evaluation of price Dynamics of construction products
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Vanags
Recenzents Renāte Muskate, A/S Citadele, vērtētāja
Anotācija Bakalaura darba „Būvniecības produktu cenu dinamikas analītisks izvērtējums” mērķis ir izanalizēt būvniecības produktu cenu dinamiku Baltijas un citās Eiropas Savienības valstīs, izvērtēt cenu dinamikas korelatīvo un funkcionālo saistību ar cenu ietekmējošiem faktoriem Latvijā, kā arī prognozēt cenu pieaugumu nākotnē. Analītiskajā daļā tiek izpētīts būvniecības produkcijas sastāvs un tā klasifikācija, kā arī atklāta būvniecības produktu cenas struktūra un tās elementi. Lai iegūtu priekšstatu par būvniecības nozares izaugsmi, tiek izanalizētas būvniecības produkcijas saražotā apjoma un strukturālās izmaiņas. Projekta aprēķinu daļā tiek izanalizēta būvniecības produkcijas un tās sastāvā ietilpstošo būvniecības produktu cenu dinamika Baltijas valstīs, kā arī citās Eiropas Savienības valstīs laika periodā no 2010. līdz 2017. gadam, izanalizējot ne tikai cenu pieauguma tempu, bet arī tā svārstību amplitūdu un pieauguma stabilitāti. Ņemot vērā, ka būvniecības produkcijas cenu pieaugumu lielākoties ietekmē dažādi ārējās vides faktori, tiek izvērtēta būvniecības produkcijas cenu pieauguma korelatīvā un funkcionālā saistība ar cenu ietekmējošo faktoru pieaugumu noteiktā laika periodā. Tehnoloģiskajā daļā tiek sastādīts matemātisks modelis, kas savā starpā saista būvniecības produkcijas cenu pieaugumu un vairāku cenu ietekmējošo faktoru pieaugumu. Izmantojot sastādīto modeli, iespējams prognozēt būvniecības produkcijas cenu pieaugumu nākotnē. Pētījuma rezultātā tiek izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 70 lappusēm, tajā iekļautas 34 tabulas, 24 attēli un 6 formulas.
Atslēgas vārdi Būvniecības produkti, būvniecības produktu cena, pieauguma temps, pieauguma stabilitāte, korelatīvā un funkcionālā saistība
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction products, the price of construction products, growth rate, stability of the growth rate, correlative and functional relationship
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 16:22:45