Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ienākuma nodokļa piemērošanas fizisko personu ienākumiem pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Improving Application of Personal Income Tax”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Andrējeva, A/S ”Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Ienākuma nodokļa piemērošanas fizisko personu ienākumiem pilnveidošana”. Fizisku personu saimnieciskā darbība ir sistemātiska, patstāvīga darbība ar mērķi gūt atlīdzību. Šī sektora procesu norise - jaunu saimnieciskās darbības veicēju parādīšanās un pazušana - liecina par ekonomikas tendencēm un ietekmē darba tirgu. Izpratne par fizisko personu saimnieciskās darbības attīstības tendencēm veicina valsts politikas veidošanu un atbalsta shēmu izveidi konkrētā virzienā. Maģistra darba mērķis ir novērtēt esošos fizisko personu nodokļu maksāšanas režīmus, rast to būtiskākos kopsaucējus, apzināt pašnodarbinātības problēmas un izvirzīt racionālus un realizējamus nodokļu administrēšanas risinājumus, kas atvieglotu ikdienu kā nodokļu maksātājiem, tā nodokļu administrācijai. Pētījuma objekts ir fizisko personu saimnieciskā darbība Latvijā. Pētījuma priekšmets ir fizisko personu kā saimnieciskās darbības veicēju nodokļu maksāšanas režīmi – to daudzveidība, īpatnības un atšķirības un pareiza nodokļu maksāšanas režīma izvēles ietekme uz saimnieciskās darbības attīstību un ilgtspēju. Darba pirmajā daļā apskatīta fizisko personu saimnieciskās darbības vieta Latvijas tautsaimniecībā, iespējamie nodokļu maksāšanas režīmi un veikts to salīdzinājums. Otrajā daļā uzmanība tiek pievērsta fizisko personu saimnieciskās darbības un pašnodarbināto tendencēm Eiropas Savienībā un OECD, aplūkotas galvenās problēmas un pievērsta uzmanība šīs uzņēmējdarbības formas sociālās apdrošināšanas segumam. Trešajā daļā apkopoti nodokļu saistību izpildi veicinoši faktori un izveidots vienots režīms vienas personas saimnieciskai darbībai, kas tendēts uz saimnieciskās darbības veiksmīgu iekļaušanos kopējā ekonomikā un saistību izpildes laika mazināšanu. Darba teorētiskā vērtība ir apkopotā informācija par fizisku personu saimnieciskās darbības nodokļu režīmiem un to iespējamu konsolidēšanu, kā arī priekšlikumu izstrāde, kas veicinātu godprātīgu saistību izpildi, pilnīgāku ienākumu uzrādīšanu un mazinātu ēnu ekonomikas ietekmi aplūkotajā sektorā. Darba kopējais apjoms ir 70 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbs sastāv no ievada, trīs izklāsta daļām, kas sadalītas sešās apakšnodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras saraksta un pieciem pielikumiem. Darbā iekļauti deviņi attēli un deviņas tabulas, kas paskaidro un ilustratīvi demonstrē darba saturu. Darba izstrādei izmantoti 64 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Nodokļu režīmi, fizisku personu saimnieciska darbība, ienākuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax treatments, natural persons business, income tax
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 16:09:16