Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tiešā pārdošana biznesa tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Direct Sales in the Business Market"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Tatjana Survilo, asoc.prof., RTU TAPPE katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Andrejs Kalniņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Tiešā pārdošana biznesa tirgū Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 50 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 9 angļu. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analizēti zinātniskās literetūras avoti par tiešo pārdošanu un biznesa tirgu. Izpētīta tiešas pārdošanas un santehnikas vairumtirdzniecības darbība Latvijā. Analizēti SIA Magma statistikas dati par pārdošanas speciālistu pārdošanas apjomiem, salīdzināti un analizēti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kalniņš A.: Tiešā pārdošana biznesa tirgū, Bakalaura darbs/ A. Kalniņš, R. Greitāne - Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. - 50 lpp
Atslēgas vārdi Tiešā pārdošana, vairumtirdzniecība, kompetence, pārdošanas rādītāji
Atslēgas vārdi angļu valodā Direct sales, wholesales, competence, sales figures,
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 15:35:28