Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Nekustamā īpašuma nodokļa sociālekonomiskā nozīme teritorijas attīstībā"
Nosaukums angļu valodā "The Socio-Economic Significance of Real Estate Tax in the Territorial Development"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Sandra Jansone
Recenzents Profesore M.Šenfelde
Anotācija Bakalaura darba „Nekustamā īpašuma nodokļa sociālekonomiskā nozīme teritorijas attīstībā” mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, un izstrādāt sociāli ekonomisko pētījumu, kā tiks ietekmēti iedzīvotāji, to maksātspēja, un sniegt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas uzlabošanai Rīgā. Galvenā problēma ir normatīvo aktu izmaiņas un iedzīvotāju nespēja ātri pielāgoties šādām izmaiņām . Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkota nekustamā īpašuma nodokļa būtība un nodokļu administrēšanas teorētiskie un tiesiskie aspekti. Otrajā daļā tiek analizēta nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu sistēma Rīgas pilsētā, un parāda esamība, kā arī veikta maksātāju anketēšana par NĪN administrēšanas praksi pašvaldībā, un viņu apmierinātību ar nodokļa slogu. Bakalaura darba apjoms ir 64 lpp, tas sastāv no 21 attēla, 1 tabulas un 3pielikumiem. Darbā izmantoti 88 literatūras avoti. Atslēgvārdi: nekustamā īpašuma nodoklis, nodokļu administrēšana, teritorijas attīstība.
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: nekustamā īpašuma nodoklis, nodokļu administrēšana, teritorijas attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: real estate tax, tax administration, territory development.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 14:18:18