Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darbības efektivitātes paaugstināšana projekts revīzijas pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Performance enhancement project in an audit service company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents RTU Finanšu plānošanas un vadības departamenta direktors Uģis Mālmanis
Anotācija Bakalaura darba autors: Zane Zentele Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc. (prakt.) p.i., Mg. oec Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts revīzijas pakalpojumu uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 34 attēli, 14 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 7 angļu. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā tika veikta vispārēja uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze, kur tika konstatēts augsts debitoru parādu līmenis un zemi debitoru aprites rādītāji. Darba otrajā daļā tika veikts uzņēmuma debitoru samazināšanas politikas pētījums, kā arī uzņēmuma projektu vadītāju aptauja, lai noskaidrotu debitoru parādu problēmu cēloņus uzņēmumā. Darba trešajā daļā tika izvirzīti trīs priekšlikumi problēmas risināšanai un veikti aprēķini, kas pamato izvirzīto problēmu risinājuma rezultātus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zenele Z. (2018) Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana revīzijas pakalpojumu uzņēmumā Bakalaura darbs/ Z.Zentele, J.Jakubāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 76 lpp.
Atslēgas vārdi Efektivitāte, debitori, revīzija
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency, debtors, audit
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2018 15:58:28