Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Telemātikas sistēmas izmantošana konkurētspējīgo priekšrocību attīstīšanai transporta nozarē"
Nosaukums angļu valodā "Use of the Telematics System for the Development of Competitive Advantages in the Transport Sector"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Aleksandrs Fedotovs, viesprofesors, Dr.oec., RTU TAPPE katedra
Anotācija Maģistra darba autors: Raitis Agrums Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba temats: Telemātikas sistēmas izmantošana konkurētspējīgo priekšrocību attīstīšanai transporta nozarē Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, metodoloģijas daļa, empīriskais pētījums, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 14 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījums parāda, ka telemātika, izmantojot tādas tehnoloģijas kā informātika, automātika un telekomunikācijas, palīdz samazināt transporta pārvaldīšanas izmaksas, uzlabo transporta pakalpojumu drošību un uzticamību un lēmumu procesu automatizāciju, kas apstiprina izvirzīto hipotēzi “Telemātikas sistēmu balstīta braukšanas analīzes modeļa pielietošana veido uzņēmuma konkurētspējīgas priekšrocības transporta nozarē”. Šāda modeļa pielietošanu tālāk jau uzņēmums var pielietot savās interesēs, piemērojot prēmijas labākajiem darbiniekiem vai apbalvojot tos. Savukārt, apdrošināšanas uzņēmumi šādu informāciju var pielietot autovadītāja riska novarēšanai, kas savukārt ļauj pielāgot individuālas apdrošināšanas likmes, kas savukārt var atsaukties uz samazinātu apdrošināšanas maksu piemērošanu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Agrums R. (2018) Telemātikas sistēmas izmantošana konkurētspējīgo priekšrocību attīstīšanai transporta nozarē Maģistra darbs/ R. Agrums, V. Šatrevičs.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 99 lpp.
Atslēgas vārdi Telemātika, informāciju tehnoloģijas, konkurence, braukšanas analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Telematics, information technology, tompetition, driving analysis.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2018 09:24:12