Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas vērtības un transfertcenu savstarpējā mijiedarbība”
Nosaukums angļu valodā “Relationship between Customs Value and Transfer Prices”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents A.Birums, Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktores vietnieks. Maģ.oec.
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt muitas un transfertcenu regulējuma savstarpējo ietekmi, lai izstrādātu ieteikumus regulējuma pilnveidošanai, galvenokārt izstrādājot priekšlikumus, ar kuru palīdzību tiek panākta situācija, kad gan muitas, gan nodokļu vajadzībām tiktu ievēroti vienoti cenu noteikšanas principi, kā arī turpmākās korekcijas ietekmētu abas puses, ievērojot transfertcenu un muitas vērtības noteikšanas savstarpējās likumsakarības. Darba autore secināja, ka transfertcenu un muitas vērtības noteikšanas regulējumā saistītajām pusēm var saskatīt līdzības, piemēram, katrai transfertcenu noteikšanas metodei var atrast līdzvērtīgu muitas vērtības noteikšanas metodi un otrādāk. Taču pat līdzības metodēs neļauj aizstāt vienu metodi ar otru dažādu iemeslu dēļ, kā piemēram, muitas un transfertcenu vajadzībām ir noteikti dažādi laiki, kad vērtībai ir jābūt noteiktai, ir jāpiemēro atšķirīgs izvērtēšanas process, transfertcenu un muitas vērtības darījuma cena atbilstība tirgus vērtībai ir jāpamato ar dažādiem dokumentiem. Pēc būtības atšķirību iemesls rodas tāpēc, ka no muitas puses risks ir tajā, ka muitas vērtība var būt noteikta pārāk zema, bet no Uzņēmuma ienākuma nodokļu Maģistra darba mērķis ir izpētīt muitas un transfertcenu regulējuma savstarpējo ietekmi, lai izstrādātu ieteikumus regulējuma pilnveidošanai, galvenokārt izstrādājot priekšlikumus, ar kuru palīdzību tiek panākta situācija, kad gan muitas, gan nodokļu vajadzībām tiktu ievēroti vienoti cenu noteikšanas principi, kā arī turpmākās korekcijas ietekmētu abas puses, ievērojot transfertcenu un muitas vērtības noteikšanas savstarpējās likumsakarības. Darba autore secināja, ka transfertcenu un muitas vērtības noteikšanas regulējumā saistītajām pusēm var saskatīt līdzības, piemēram, katrai transfertcenu noteikšanas metodei var atrast līdzvērtīgu muitas vērtības noteikšanas metodi un otrādā. Taču pat līdzības metodēs neļauj aizstāt vienu metodi ar otru dažādu iemeslu dēļ, kā piemēram, muitas un transfertcenu vajadzībām ir noteikti dažādi laiki, kad vērtībai ir jābūt noteiktai, ir jāpiemēro atšķirīgs izvērtēšanas process, transfertcenu un muitas vērtības darījuma cena atbilstība tirgus vērtībai ir jāpamato ar dažādiem dokumentiem. Pēc būtības atšķirību iemesls ir tajā, ka no muitas puses risks ir tajā, ka muitas vērtība var būt noteikta pārāk zema, bet no Uzņēmuma ienākuma nodokļu puses, ka darījuma cena var būt noteikta pārāk augsta. Šīs nesaskaņas var radīt lielu materiālo efektu uz valsts budžetu, kas var būt gan lejupejošs, gan augšupejošs. Darba autore izstrādāja priekšlikumus par to, kā Latvijā varētu apvienot transfertcenu un muitas vērtības jomas. Pirmkārt, regulējumam transfertcenu un muitas vērtības jomā jābūt balstītam uz līdzvērtīgiem principiem, piemēram, izstrādājot kopīgas minimālās dokumentācijas prasības, kas neļautu uzņēmumiem manipulēt ar cenām. Otrkārt, būtu jāpalielina muitas un nodokļu departamentu sadarbība caur iepriekšējās vienošanās noteikumu izstrādi, kurā būtu noteikti pieņēmumi, kas būtu aktuāli gan muitai, gan nodokļiem, kā arī būtu jāizstrādā informācijas apmaiņas sistēma kopīgai risku identificēšanai un auditiem.
Atslēgas vārdi Transfertcena, muitas vērtība, saistītās puses, tirgus cena
Atslēgas vārdi angļu valodā Transfer price, customs valuation, related parties, arm's length principle
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2018 22:45:27