Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Viedo skaitītāju elektroenerģijas ikstundas patēriņa datu pieejamības ietekme uz lietotāju uzvedību elektroenerģijas izmantošanā"
Nosaukums angļu valodā "Smart Meters Electrical Energy Hourly Data Availability Impact on Users Electrical Energy Usage Behaviour"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Laila Zemīte
Recenzents Irina Oļeiņikova
Anotācija Maģistra darbā tiek aplūkota elektroenerģijas uzskaite, tās vēsture un salīdzinātas populārākās elektroenerģijas uzskaites ierīces – elektromehāniskais, elektroniskais un viedais elektroenerģijas skaitītājs. Izpētīta Nord Pool elektroenerģijas tirgus struktūra un darbības princips, kā arī tiek aplūkota Latvijas elektroenerģijas tirgus struktūra un izvērtēts, ko veic katrs tirgus dalībnieks. Veikta analīze, kāda ir nostāja viedo skaitītāju ieviešanai Eiropas Savienībā un kādi ir citu valstu viedo skaitītāju ieviešanas termiņi. Darbā tika apkopoti un analizēti klientu dati, kuriem ir uzstādīti viedie skaitītāji. Darbā tiek salīdzinātas elektroenerģijas izmaiņas vairākos gados, kā arī faktori, kas var ietekmēt elektroenerģijas patēriņu. Klientu slodzes grafiki tika salīdzināti ar sadales sistēmas operatora izsniegtajiem tipveida slodzes grafikiem elektroenerģijas tirgotājiem. Aplūkoti klienti, kuri ir izvēlējušies par elektroenerģiju norēķinātie ar dinamisko tarifu un viņu elektroenerģijas patēriņš tiek salīdzināta ar tirgus cenām, kā arī darbā tiek izvērtēts, kas ir izdevīgāk: izvēlēties fiksēto maksu par elektroenerģiju vai maksāt pēc elektroenerģijas tirgus cenām. Darbā no apstrādātajiem datiem var secināt, ka lielākā daļas klientu neseko līdzi savam elektroenerģijas patēriņam, kā rezultātā viņiem nepieciešams maksāt vairāk par patērēto elektroenerģiju nekā gadījumā, kad tiktu sekots līdzi elektroenerģijas patēriņam un tas optimizēts.
Atslēgas vārdi elektroenerģijas uzskaite, viedais skaitītājs, elektroenerģijas tirgus, slodzes grafiks.
Atslēgas vārdi angļu valodā electricity metering, smart meter, electricity market, load schedule
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2018 18:24:16