Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Ekspressūtījumu uzņēmuma darbības efektivitātes optimizācija.
Nosaukums angļu valodā Optimizing the Operating Efficiency of an Express Shipping Company.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Aloizs Lešinskis
Recenzents Docents Vladislavs Ņesterovskis
Anotācija Maģistra darbā „Ekspressūtījumu uzņēmuma darbības efektivitātes optimizācija” aplūkoti vairāki varianti, kā uzlabot dažādu noliktavas zonu un tur notiekošo procesu darbības efektivitātes optimizāciju. Darba pirmajā daļā aplūkoti dažādi sūtījumu raksturlielumi, neliels ieskats to izsekošanā un būtiskākajos šķirošanas aspektos. Tāpat ir aplūkota noliktavu infrastruktūra, iekļaujot sevī noliktavu tipus un veidus, iekraušanas – izkraušanas platformu uzbūvi, kā arī konveijerus un to raksturlielumus. Darbā ir aplūkoti arī skeneri, dažādi svītrkodu veidi, kā arī loģistisko etiķešu drukāšanai paredzētās iekārtas. Darba otrajā daļā aplūkots maģistra darba pētāmais objekts, jeb ekspressūtījumu uzņēmums, par kuru ir veikts raksturojums, iekļaujot sevī vēsturi, piedāvātos pakalpojumus, sūtījumu apstrādei nepieciešamos procesus un darbības, organizatorisko struktūru un attīstības perspektīvas. Darba trešajā daļā ir aplūkoti iespējamie darbības efektivitātes optimizācijas varianti, no kuriem trīs ir aplūkoti padziļināti, veicot dažādus aprēķinus, salīdzinājumus un secinājumus. Padziļināti tika izpētīts optimizācijas variants par papildus iekraušanas – izkraušanas platformu izbūvi, automatizētu svaru, tilpuma mērīšanas un skenēšanas iekārtu, kā arī par divu maiņu kurjeru darbu. Nepieciešamo aprēķinu rezultātā ir veikts salīdzinājums un izdarīti secinājumi par to, kurš no optimizācijas variantiem ir vispiemērojamākais, pamatojoties uz dažādiem papildus faktoriem. Darbs sastāv no 80 lapaspusēm, 37 attēliem, 1 tabulas, un 37 formulām. Darbā ir izmantoti 39 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi noliktava; loģistika; konveijers; piegāde; efektivitāte; sūtījumi
Atslēgas vārdi angļu valodā warehouse; logistic; conveyor; delivery; efficiency; shipments
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2018 12:35:12