Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla motivācijas pilnveidošanas projekts informācijas tehnoloģiju uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Staff Motivation at an Information Technology Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Deniss Ščeulovs, asoc.profesors, Dr.oec., RTU IUV katedra
Anotācija : Darbā tiek analizēta informācijas tehnoloģiju uzņēmuma “Mākonis” darbības specifika, izvērtēts darbinieku motivācijas līmenis, apskatītas pasaulē izmantotās motivācijas metodes un salīdzinātas ar uzņēmumā esošo situāciju. Izdarīti secinājumui par uzņēmuma personāla motivācijas stāvokli, kā arī izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma personāla motivācijas uzlabošanai. Darba rezultātā izstrādāta personāla motivācijas pilnveidošanas metodika un veikti finansiālie aprēķini tās ieviešanai. Darbs ir sadalīts trijās daļās – analītiskā, teorētiskā un projektu aprēķinu daļa. Pirmā daļa ir analītiskā daļa, kurā tiek raksturots uzņēmums, tā struktūra, kā arī analizēti uzņēmuma attīstības iekšējie un ārējie faktori, izmantojot SVID analīzes metodi. Veikta uzņēmuma patreizējās motivācijas sistēmas izpēte, kas turpmāk kļūs par pamatu personāla motivācijas pilnveidošanas metodikas izstrādē IT uzņēmumā “Mākonis”. Tiek raksturota motivācijas sistēma, pētīti motivācijas riski un faktori, kā arī analizēta motivācijas situācija patreizējā brīdī. Par pamatu personāla motivācijas situācijas izvērtējumam izmantota stresa un izdegšanas sindroma noteikšanas metode. Otrajā, teorētiskajā darba daļā tiek teorētiski pamatotas analītiskajā daļā izvirzītās problēmas – motivācijas nozīme, loma pasaulē, motivēšanu ietekmējošie faktori. Trešajā, projektu aprēķinu daļā tiek izstrādāta motivācijas pilnveidošanas metodika, kā arī aprēķināti nepieciešamie resursi jaunās metodikas ieviešanai.
Atslēgas vārdi Personāla motivācija; Motivācijas teorija; Izdegšanas riski
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel motivation; Motivation theory; Occupational burnout risks
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2018 11:34:19